1. Program MdM
  2. >
  3. Forum
  4. >
  5. Dopłata a pełnoletnie dzieci

Dopłata a pełnoletnie dzieci

Iza
2017-10-28 08:27
Witam! Jaki jest maksymalny wiek dzieci w programie? Mamy troje dzieci w tym jedno pełnoletnie. Czy dziecko 19 lat które się uczy, nie pracuje i mieszka z nami jest brane pod uwagę?
2017-10-30 09:02
Zgodnie z art. 7. 1 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez ludzi młodych, do wniosku można wpisać także dzieci do 25 roku życia: "uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w  innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i  związki wyznaniowe na podstawie przepisów o  stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w  Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o  stosunku państwa do innych kościołów i  związków wyznaniowych".
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>

Facebook