1. Program MdM
  2. >
  3. Forum
  4. >
  5. Zwrot dopłaty

Zwrot dopłaty

prezio
2017-07-10 11:37
Dzień dobry, Jestem beneficjentem kredytu z dopłatą MDM w banku PeKaO S.A. Nurtuje mnie jedna rzecz, mianowicie, jeśli w ciągu 5 lat dokona się nadpłaty w wysokości większej niż kwota dopłaty to trzeba oddać środki proporcjonalnie do pozostałego czasu. Jednak czy jeśli w ciągu pierwszych 5 lat posiadania kredytu będę chciał przekształcić kredyt MDM w kredyt hipoteczny (ale inny ) w tym samym banku, czy będzie to traktowane jako wcześniejsza spłata kredytu ?
2017-07-10 14:44
Dzień dobry, w naszej opinii utraci Pan część dofinansowania. Jednak, ze względu na indywidualny charakter tej sprawy proszę skontaktować się z BGK. Opinia, którą wyda instytucja będzie wiążąca.
2017-07-10 16:21
Taka odpowiedź dostałem z BGK . Jeśli oni nie są uprawnieni do interpretacji ustawy to kto jest 🙂 BGK jako operator rządowego programu, w ramach umów z bankami kredytującymi nadzoruje poprawność dysponowania środkami w ramach Funduszu Dopłat. BGK nie jest instytucją uprawnioną do wydawania opinii oraz interpretowania przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1865) - zwanej dalej ustawą MDM, dla poszczególnych indywidualnych przypadków nabywców.
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>

Facebook