1. Program MdM
  2. >
  3. Informacje o MdM
  4. >
  5. Jakiej wysokości są dopłaty?

Jakiej wysokości są dopłaty?

Polish money 100 plnProgram MdM to system dopłat rządowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Z możliwości dofinansowania mogą skorzystać osoby, które spełnią warunki zawarte w ustawie. Uregulowane są w niej również wysokości dopłat – warto pamiętać, że zależne są one od kilku czynników.

Dopłaty MdM – jakiej są wysokości?

Dofinansowanie MdM mogą otrzymać nie tylko małżeństwa, ale także osoby niepozostające w związkach formalnych, czyli np. single, narzeczeństwa. Jednym z podstawowych warunków wzięcia udziału w programie jest wiek beneficjenta, który nie może przekroczyć 35 lat (według rocznika) – ustawa przewiduje odstępstwo od powyższej reguły, jeśli osoba lub małżeństwo posiadają co najmniej troje dzieci, – dla kogo jest MdM. I to właśnie dzieci odgrywają istotną rolę w MdM, bo to od ich ilości zależy wysokość dopłaty. Na jakie dopłaty mogą liczyć beneficjenci?

Wysokość dopłat MdM

Na początku trzeba wiedzieć, że wysokość dopłat MdM liczona jest według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Wartość nieruchomości wyliczona jest na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy m2. Wysokość wskaźnika dla określonego województwa i miasta wojewódzkiego podawana jest przez wojewodę raz na pół roku.

Mając na uwadze powyższe, poszczególne grupy beneficjentów mogą liczyć na następujące dopłaty:

  • Single i bezdzietne małżeństwa – 10%
  • Single i małżeństwa z jednym dzieckiem – 15%
  • Single i małżeństwa z dwojgiem dzieci – 20%
  • Single i małżeństwa z trojgiem lub więcej dzieci – 30%

Podkreślić należy, że jeśli po zaciągnięciu kredytu hipotecznego z dopłatą MdM, kredytobiorcy urodzi się w ciągu 5 lat trzecie lub kolejne dziecko to otrzyma on dodatkowe 5 proc. dopłaty.

Dopłata MdM a rzeczywistość

Beneficjenci biorący udział w programie mogą liczyć na dopłaty wysokości od 10 proc. do max. 30 proc. Jak to się przekłada na złotówki? Otóż najniższe dopłaty z reguły sięgają kilkunastu tysięcy, najwyższe przekraczają nawet 100 tys. zł! Oczywiście im więcej mamy dzieci, tym wyższą dopłatę MdM otrzymamy.

Jeśli zastanawiasz ile dopłaty MdM otrzymasz na swoją nieruchomość to już teraz zajrzyj do naszego Kalkulatora MdM.

Facebook