1. Program MdM
 2. >
 3. Informacje o MdM
 4. >
 5. Na co przysługuje dofinansowanie?

Na co przysługuje dofinansowanie?

Green piggy bank with clover and coin stacksProgram MdM reguluje ustawa, która nieustannie jest nowelizowana i dostosowywana do aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Na początku skierowany był on do bardzo ograniczonej grupy odbiorców – dofinansowanie otrzymywały osoby chcące zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Obecnie można zakupić nieruchomość na rynku wtórnym, a także otrzymać dopłatę na budowę lub zakup domu jednorodzinnego.

Na co przysługuje dopłata MdM?

O rządowe dopłaty MdM mogą starać się osoby, które spełnią warunki znajdujące się w ustawie. Dofinansowanie to jednorazowa wypłata, która zostaje wypłacona wraz z kredytem hipotecznym>. Wsparcie można otrzymać, tylko i wyłącznie na następujące rodzaje nieruchomości:

 • lokal mieszkaniowy z rynku pierwotnego;
 • lokal mieszkaniowy z rynku wtórnego;
 • dom jednorodzinny.

Trzeba pamiętać, że lokal mieszkalny oraz dom jednorodzinny definiowane są przez ustawę, jako po prostu mieszkanie.

MdM rynek pierwotny

Program MdM wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i na samym początku obejmował tylko spełniające limity, lokale mieszkalne z rynku pierwotnego. Ustawa precyzuje nie tylko wymogi jakie musi spełnić beneficjent, ale również precyzuje kryteria nieruchomości z rynku pierwotnego.

Limit powierzchni MdM użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynosi 75 m2 w przypadku beneficjenta bezdzietnego lub maksymalnie z dwójką dzieci. Jeśli kredytobiorca posiada co najmniej troje dzieci na wychowaniu, to jego limit metrażu będzie wynosił 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 1,1 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości].

MdM rynek wtórny

Od połowy 2015 roku program MdM objął również rynek wtórny, dzięki czemu kredytobiorcy otrzymali dostęp do bardziej atrakcyjnych cenowo lokali mieszkalnych. Na rozwiązaniu zyskali również mieszkańcy mniejszych miast, gdzie nie są realizowane inwestycje deweloperskie.

Limity dla mieszkań, z rynku wtórnego są dokładnie takie same, jak dla rynku pierwotnego. Czyli single/małżeństwa bezdzietne lub z maksymalnie dwójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 75 m2, natomiast single/małżeństwa z co najmniej trójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 0,9 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości]

MdM dom jednorodzinny

Podstawowa wersja ustawy MdM za pomocą nowelizacji została również rozszerzona o możliwość zakupu domu jednorodzinnego. Co ciekawe ustawodawca ustalił takie same limity dla domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkaniowych.

Przy domach jednorodzinnych inaczej prezentują się limity metrażowe – są one wyższe niż lokali mieszkaniowych. Beneficjent nieposiadający dzieci lub posiadający maksymalnie dwoje dzieci może zakupić nieruchomość (wolnostojąca lub w zabudowie szeregowej) do 100 m2. Beneficjent posiadający więcej niż troje potomstwa będzie mógł zakupić nieruchomość do 110 m2.

MdM a budowa domu

Ustawodawca daje również możliwość samodzielnego wybudowania domu jednorodzinnego. W tym przypadku beneficjent będzie mógł liczyć na zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane. By otrzymać zwrot, faktury muszą być wystawione od dnia otrzymania pozwolenia na budowę nieruchomości.

Warto pamiętać, że osoba, która zdecyduje się na samodzielne budowanie domu nie musi brać kredytu hipotecznego, a o zwrot należy się starać we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Dofinansowanie do wkładu własnego można uzyskać do 50 m2, w przypadku większych nieruchomości dopłata naliczana jest również do 50 m2.
Wyjątek stanowią rodziny wychowujące więcej niż troje dzieci, które otrzymają do 65 m2.

Dopłata MdM a kredyt hipoteczny

O tym czy dopłata MdM zostanie przyznana decyduje nie tylko profil beneficjenta, czy charakterystyka nieruchomości, ale także zaciągany kredyt. By nieruchomość została objęta rządowym wsparciem kredyt musi być udzielony:

 • na okres przynajmniej 15 lat;
 • tylko na zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
 • w kwocie, która stanowi przynajmniej 50 proc. ceny nieruchomości.

Więcej na temat kredytów z MdM: https://mdmprogram.com/banki-i-kredyty-z-mdm/kredyty/

Na co nie otrzymamy dopłaty MdM?

Program MdM jest wsparciem na zakup lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Beneficjenci nie otrzymają dofinansowania na inne cele mieszkaniowe, czyli np.:

 • na zakup miejsca parkingowego przy nieruchomości;
 • wykończenie wnętrza.

Facebook