1. Program MdM
  2. >
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości

Bank Polskiej Spółdzielczości

pbs-logo

Bank Polskiej Spółdzielczości
Ocena: 3.2 (ilość ocen: 15)

Wybór odpowiedniego mieszkania oraz odpowiedniego kredytu na to mieszkanie, wiąże się też z wybraniem idealnego do tego banku. Program „Mieszkanie dla Młodych” dzięki współpracy z różnymi bankami w Polsce daje taką możliwość. Obecnie po wprowadzeniu nowelizacji ustawy programu „MdM” od września 2015 roku zaczął on się cieszyć rekordową ilością składanych wniosków o dofinansowanie kredytu do banków. Stało się to za sprawą otworzenia się oferty w programie na szersze grono społeczeństwa, ponieważ wysokość dofinansowania może sięgać nawet 30% – w przypadku rodzin wielodzietnych, a i o kredyt mogą ubiegać się również osoby nie będące w formalnym związku małżeńskim. Wśród tych banków, które biorą udział w programie „MdM” znalazł się również Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

Kredyt MdM Bank Polskiej Spółdzielczości SA – oferta

Współpracę z programem „Mieszkanie dla Młodych” Bank BPS SA rozpoczął 7 kwietnia 2014 roku, a już w niecały rok później w marcu, zdobył on pierwsze miejsce w rankingu BANKIER.PL – na podstawie udzielanych kredytów we współpracy z „MdM”. Należy tutaj zaznaczyć, że bank otrzymał pierwsze miejsce w rankingu kredytów z minimalnym wkładem własnym oraz przy wyższym wkładzie jaki kredytobiorca musiał wnieść. Pokazuje to jakim banki spółdzielcze cieszą się zaufaniem wśród kredytobiorców, którzy coraz częściej składają wnioski o dofinansowanie w programie „MdM”.

  • Finansowanie w ramach programu MdM: – nawet do 90% wartości nieruchomości.
  • Minimalny okres kredytowania:do 30 lat (w określonych przypadkach).
  • Prowizja: 2% i jest to zależne od posiadanego konta osobistego; w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem 3 lat od wzięcia kredytu, prowizja wynosi maksymalnie 3% od kwoty wcześniejszej spłaty. 0% prowizji w przypadku gdy kredyt zostanie spłacony po okresie 3 lat od wzięcia kredytu.

Dodatkowe możliwości:

kiedy kredytobiorca zdecyduje się na kredyt MdM w banku BPS SA, nie musi posiadać polisy na życie, ubezpieczenia na wypadek odmowy wpisu hipoteki oraz ubezpieczeń od bezrobocia, odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej, czy też na wypadek utraty wartości nieruchomości.

O Banku BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości SA istnieje na polskim rynku od 1992 roku, jednak swoją działalnością sięga do początków polskiej spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej, czyli do lat Zaborów, a konkretnie to zaboru pruskiego na terenie Wielkopolski, gdzie za pierwszą polską spółdzielnie oszczędnościowo-kredytową uznaje się Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców z Poznania, założone przed 1861 rokiem. Warto wspomnieć, że bank BPS SA wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi opierają się na polskim kapitale i szczególnie kładą nacisk na długotrwałe, i bliskie relacje z klientami.

Działalność, produkty i usługi

Bank Polskiej Spółdzielczości charakteryzuje się wyjątkowym profilem działalności. Ma on funkcje banku komercyjnego i zrzeszającego. Oprócz tego, oferuje on szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych, których jest jednocześnie reprezentantem. Bank jest dostosowany do klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz do małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz tego obsługuje przemysł rolno-spożywczy, handel, rzemiosło i turystykę oraz samorządy. Posiada w całym kraju ponad 50 placówek i zrzesza 359 banków spółdzielczych w całym kraju.

Opinie o MdM BPS

Facebook