Przewodnik po programie

Mieszkanie dla Młodych 2017/2018

pointer warunki
pointer limity
pointer kalkulatory
pointer dokumenty

rodzina-mdm

Kompendium informacji o programie mieszkaniowym

Program MdM to system rządowych dopłat skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, którzy chcą zakupić swoją pierwszą nieruchomości. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat to zapraszamy do naszego serwisu!

Szybka konsultacja ze specjalistą
ds. Programu MdM

Zapytaj eksperta o:

bullet-blue warunki dofinansowania MdM
bullet-blue wysokość dofinansowania
bullet-blue niezbędne dokumenty
bullet-blue jaki kredyt wybrać dla MdM
bullet-blue uproszczoną kalkulację kredytu i dopłaty

Ten serwis internetowy jest serwisem archiwalnym prezentującym nieaktualne treści na temat rządowego programu Mieszkanie dla Młodych.

logo-menlogo-mrpipslogo-mflogo-mz
credit agricole logoraiffeisen polbankmillennium-logoEurobank-logodeutsche bank-logobank-zachodni- wbk-logologo-SGB-Bank
logo-bgz-bnp-paribasbos-bank-logoalior bank logobank pbs logogetin-noble-logopekao-logopko-bp-logo

Mieszkanie dla Młodych to program, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i jest regulowany ustawą z dnia 27 września 2013 roku. Nie jest to pierwszy projekt rządowych dopłat, poprzedzała go Rodzina na Swoim, która zakończyła się pod koniec 2012 roku.

Zadaniem dopłaty rządowej jest pomoc młodym ludziom w zakupie pierwszego lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji życiowej beneficjenta, a kwota rządowego wsparcia z programu Mieszkanie dla Młodych może zastąpić wkład własny lub go uzupełnić.

By móc skorzystać z programu MdM, beneficjenci oraz wybrana przez nich nieruchomość muszą spełnić szereg warunków określonych w ustawie. Kryteria stawiane przez ustawodawcę nie są zbyt wymagające, dlatego na pewno warto rozważyć zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Program Mieszkanie dla Młodych został przewidziany do końca września 2018 roku. To szansa na zakup nowego mieszkania, ale także tego z rynku wtórnego. Dzięki licznym nowelizacjom w ustawie, rządowy program bije rekordy popularności. Świadczy o tym ilość wniosków, które spływają i ogromne zainteresowanie dofinansowaniem. Bez wątpienia, publiczne wsparcie pomogło już dziesiątkom tysięcy Polaków i jeszcze długo będzie wspierać przy zakupie pierwszego lokum.

Aktualności o MdM

Wczoraj, 3.01.2018 roku, BGK opublikował komunikat o wyczerpaniu puli przeznaczonej na bieżący rok. Od 4.01.2018 roku wnioski o dofinansowanie wkładu własnego nie są już przyjmowane. Pula 381 mln została zarezerwowana w ciągu zaledwie dwóch dni. Rok wcześniej nabór został zakończony po blisko dwóch tygodniach.

Głównym celem działania programu MdM jest polepszenie sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Nie każda nieruchomość spełnia jednak warunki programu. Jakie wymogi techniczne powinno spełniać mieszkanie lub dom?

Niech magia świąt panująca przy Wigilijnym stole przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia napełnia wszystkie serca miłością i życzliwością, a Nowy Rok niech przyniesie nowe plany i marzenia.

Więcej aktualności...

 

Zasady i warunki MdM – wszystko co warto wiedzieć!

 

 

Co to jest MdM?

MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, z którego pomocą małżeństwa, czy single mogą zakupić swoje pierwsze własne mieszkanie lub wybudować nieruchomość. Dzięki systemowi dopłat, młodzi ludzie mogą do kredytu hipotecznego otrzymać wsparcie na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy złotych.

szczęśliwa rodzina w domuMieszkanie dla Młodych to program, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Nie jest to pierwszy system rządowego wsparcia dla młodych ludzi. Pierwszym państwowym projektem była Rodzina na Swoim – został on uruchomiony w 2007 roku, a zakończył się w 2012 roku. Po roku przerwy, a raczej intensywnym roku opracowywania nowej ustawy, został uruchomiony nowy projekt, czyli program MdM. Program, podobnie jak jego poprzednik, nie jest rozwiązaniem idealnym i nie jest opcją dla wszystkich, ale z pewnością każdy młody człowiek, chcący zakupić lub zbudować swoją pierwszą nieruchomość, powinien go rozważyć.

Program MdM w skrócie

Od samego początku tworzenia ustawy, program MdM budził wiele kontrowersji – nawet po ponad 2 latach od jego wprowadzenia wiele osób nadal ma wątpliwości co do kształtu projektu, a jego warunki nieustannie są zmieniane. Podyktowane jest to przede wszystkim wymaganiami zmieniającego się rynku nieruchomości oraz finansów.

Głównym założeniem programu jest pomoc w nabyciu pierwszej nieruchomości małżeństwom oraz singlom. Wysokość rządowych dopłat zależna jest nie tylko od lokalizacji nieruchomości, rodzaju obiektu, metrażu, ale od takich czynników jak np. liczba dzieci, stan cywilny.

Program MdM nie jest pozbawiony wad, ale z pewnością może on stanowić duże wsparcie dla osób, które chcą się stać posiadaczami własnej nieruchomości. By skorzystać z takiej możliwości należy spełnić warunki określone przez ustawę. Trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie (nawet po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu dopłaty) można utracić.

Ile można zyskać dzięki programowi?

Chociaż kontrowersji wokół samego programu jest wiele, to na pewno warto przyjrzeć mu się bliżej, bo w przypadku pozytywnej kwalifikacji do MdM można sporo zyskać. Ile? Tego jednoznacznie nie da się sprecyzować, bo wszystko zależy od samego beneficjenta i wybranej przez niego nieruchomości.

Najniższe dopłaty zazwyczaj oscylują w granicach kilkunastu tysięcy złotych, natomiast nierzadko są to kwoty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Jak na początek nowego etapu życia, taki zastrzyk finansowy wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla każdego singla, czy młodego małżeństwa.

Mieszkanie dla Młodych – warto czy nie?

Pierwszy kształt ustawy faworyzował nieco zamożniejsze małżeństwa, czy singli, gdyż dofinansowanie obejmowało tylko nieruchomości z rynku pierwotnego. Obecny program nie tylko umożliwia otrzymanie dopłaty do nieruchomości z rynku wtórnego, ale również na budowę lub zakup domu.

dwie dziewczynki grające na tablecie

Wachlarz możliwości dla potencjalnego beneficjenta jest znacznie szerszy, co ułatwia mu znalezienie odpowiedniej np. pod względem finansowym nieruchomości. Kolejną zaletą programu na pewno jest też szeroki wybór ofert banków, które biorą udział w programie. Obecnie jest ich aż czternaście, co sprawia, że łatwiej jest znaleźć korzystniejszą ofertę kredytową.

Najwięcej kontrowersji budzą warunki programu dotyczące kredytobiorcy – jest on głównie skierowany do ludzi młodych do 35 roku życia (ustawa precyzuje odstępstwa od tego warunku). Na szczęście skorzystać z niego mogą zarówno małżeństwa, jak i single. W nieco korzystniejszej sytuacji są osoby z dziećmi, które mogą liczyć na wyższe dopłaty MdM.

Reasumując program Mieszkanie dla Młodych to projekt, który nie jest idealnym rozwiązaniem, ALE na pewno taka forma dofinansowania pierwszej nieruchomości powinna zainteresować każdą osobę, która ma w planach zakup swoich czterech kątów. Otrzymanie dopłaty nawet na poziomie kilkunastu tysięcy złotych na pewno odciąży portfel rozpoczynającego dorosłe życie beneficjenta.Warto też dlatego, że dofinansowanie jest trudno stracić – jest tylko kilka prostych warunków, których przestrzeganie raczej nikomu nie powinno sprawić problemu.

MdM – dla kogo?

 
Program to system wsparcia finansowego skierowany do osób, które chcą kupić lub wybudować swoją pierwszą nieruchomość. Dopłatę otrzymają beneficjenci, którzy:

 • pozostają w związku małżeńskim;
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim;
 • osoba samotnie wychowująca dziecko (taką osobą może być: panna; kawaler; jedno z rodziców; opiekun prawny; wdowiec; wdowa; rozwódka; rozwodnik; osoba będąca w separacji w przypadku, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).

Mieszkanie dla Młodych nie dla właścicieli i współwłaścicieli mieszkań i domów

Jednym z podstawowy warunków jest to, aby osoby ubiegające się o dofinansowanie MdM do dnia podpisania ustanowienia / przeniesienia własności nieruchomości nie były właścicielami ani współwłaścicielami lokalu mieszkaniowego lub budynku jednorodzinnego. W przypadku małżeństw obydwoje małżonków nie może posiadać praw do nieruchomości.

Wiek beneficjentów

Bardzo ważnym kryterium jest również wiek, osoby starające się o dopłatę nie mogą przekroczyć 35 roku życia (lata są liczone według rocznika, nie daty urodzin). W przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek najmłodszego z małżonków. Odstępstwo od tej zasady wprowadziła nowelizacja ustawy – z powyższego ograniczenia będą zwolnione osoby wychowujące przynajmniej troje swoich dzieci lub przysposobionych w przypadku, które:

 • są małoletnie;
 • bez względu na wiek otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny;
 • nie ukończyły 25 roku życia i uczą się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Najem lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania

Ustawa precyzuje także, jakie warunki musi spełnić osoba, która wynajmuje mieszkanie lub posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania. W pierwszy przypadku najemca w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego musi rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal. Natomiast w drugiej sytuacji wymaga się od beneficjenta zrzeczenia się prawa do lokalu spółdzielczego w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

 

Jakie są warunki dofinansowania?

Najważniejsze zasady i pojęcia programu Mieszkanie dla Młodych:

Beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych

Program został stworzony z myślą o młodych ludziach, dlatego też o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia (z drobnym wyjątkiem), które są singlami lub pozostają w związku małżeńskim. Beneficjenci nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości (domu lub mieszkania). Więcej na na stronie banków biorących udział w MdM.

Warunki kredytowe

W programie mogą brać udział osoby, które zdecydują się na kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Minimalny okres wymagany przez ustawodawcę to 15 lat. Beneficjent musi także wziąć kredyt, który będzie finansował przynajmniej 50% wartości nieruchomości.

Rodzaj nabywanej nieruchomości

Początkowo z programu MdM mogły skorzystać tylko osoby, które chciały zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Kolejne nowelizacje rozszerzały ten zakres. Obecnie można zakupić mieszkanie z rynku wtórnego od osoby fizycznej lub prawnej, firmy, spółdzielni, licytacji komorniczej. Dopłatę otrzymają osoby, które chcą zakupić dom jednorodzinny.

Metraż nabywanej nieruchomości

Ustawa o MdM określa także jaki metraż powinna mieć nabywana nieruchomość. Wpływ na powierzchnię ma nie tylko rodzaj nieruchomości, ale również profil beneficjenta. W przypadku osób i związków bezdzietnych oraz osób i związków z dwójką dzieci metraż wynosi: 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego. Związki oraz osoby samotne z co najmniej trójką dzieci mają metraże o 10 m2 większe dla każdego rodzaju nieruchomości.

Limity dopłat

Limity dopłat to bardzo ważny warunek rządowego programu – nabywana nieruchomość musi mieścić się w ściśle określonym zakresie. Co to właściwie ten limit? Otóż jest to nic innego jak maksymalna kwota za metr kwadratowy nieruchomości. Warto pamiętać, że limity są zmieniane co kwartał i są różne dla poszczególnych obszarów oraz dla rodzajów nieruchomości. Więcej na stronie: Jakie są limity MdM?.

Banki w programie

By uzyskać dofinansowanie MdM należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami o kredyt. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie banki działające na polskim rynku zgłosiły do rządowego programu. Obecnie kredyty z dopłatą oferuje czternaście banków. Warto przed złożeniem dokumentów do instytucji finansowej sprawdzić, czy bierze ona udział w programie – więcej znajdziesz tutaj.

Jakiej wysokości są dopłaty?

Na początku trzeba wiedzieć, że wysokość dopłat MdM liczona jest według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Wartość nieruchomości wyliczona jest na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy m2. Wysokość wskaźnika dla określonego województwa i miasta wojewódzkiego podawana jest przez wojewodę raz na pół roku.

Mając na uwadze powyższe, poszczególne grupy beneficjentów mogą liczyć na następujące dopłaty:

 • Single i bezdzietne małżeństwa – 10%;
 • Single i małżeństwa z jednym dzieckiem – 15%;
 • Single i małżeństwa z dwojgiem dzieci – 20%;
 • Single i małżeństwa z trojgiem lub więcej dzieci – 30%.

Podkreślić należy, że jeśli po zaciągnięciu kredytu hipotecznego z dopłatą, kredytobiorcy urodzi się w ciągu 5 lat trzecie lub kolejne dziecko to otrzyma on dodatkowe 5 proc. dopłaty.

Dopłata w programie a rzeczywistość

Beneficjenci biorący udział w programie mogą liczyć na dopłaty wysokości od 10 proc. do max. 30 proc. Jak to się przekłada na złotówki? Otóż najniższe dopłaty z reguły sięgają kilkunastu tysięcy, najwyższe przekraczają nawet 100 tys. zł! Oczywiście im więcej mamy dzieci, tym wyższą dopłatę MdM otrzymamy.

Na co przysługuje dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych

Green piggy bank with clover and coin stacksProgram MdM reguluje ustawa. Na początku skierowany był on do bardzo ograniczonej grupy odbiorców – dofinansowanie otrzymywały osoby chcące zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Obecnie można zakupić nieruchomość na rynku wtórnym, a także otrzymać dopłatę na budowę lub zakup domu jednorodzinnego.

O rządowe dopłaty mogą starać się osoby, które spełnią warunki znajdujące się w ustawie. Dofinansowanie to jednorazowa wypłata, która zostaje wypłacona wraz z kredytem hipotecznym. Wsparcie można otrzymać, tylko i wyłącznie na następujące rodzaje nieruchomości:

 • lokal mieszkaniowy z rynku pierwotnego;
 • lokal mieszkaniowy z rynku wtórnego;
 • dom jednorodzinny.

Trzeba pamiętać, że lokal mieszkalny oraz dom jednorodzinny definiowane są przez ustawę, jako po prostu mieszkanie.

Rynek pierwotny

Program MdM wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i na samym początku obejmował tylko spełniające limity, lokale mieszkalne z rynku pierwotnego. Ustawa precyzuje nie tylko wymogi jakie musi spełnić beneficjent, ale również precyzuje kryteria nieruchomości z rynku pierwotnego.

Limit powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynosi 75 m2 w przypadku beneficjenta bezdzietnego lub maksymalnie z dwójką dzieci. Jeśli kredytobiorca posiada co najmniej troje dzieci na wychowaniu, to jego limit metrażu będzie wynosił 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 1,1 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości].

Rynek wtórny

Od połowy 2015 roku program MdM objął również rynek wtórny, dzięki czemu kredytobiorcy otrzymali dostęp do bardziej atrakcyjnych cenowo lokali mieszkalnych. Na rozwiązaniu zyskali również mieszkańcy mniejszych miast, gdzie nie są realizowane inwestycje deweloperskie.

Limity dla mieszkań, z rynku wtórnego są dokładnie takie same, jak dla rynku pierwotnego. Czyli single/małżeństwa bezdzietne lub z maksymalnie dwójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 75 m2, natomiast single/małżeństwa z co najmniej trójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 0,9 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości].

Dom jednorodzinny

Podstawowa wersja ustawy o Mieszkaniu dla Młodych za pomocą nowelizacji została również rozszerzona o możliwość zakupu domu jednorodzinnego. Co ciekawe ustawodawca ustalił takie same limity dla domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkaniowych.

Przy domach jednorodzinnych inaczej prezentują się limity metrażowe – są one wyższe niż lokali mieszkaniowych. Beneficjent nieposiadający dzieci lub posiadający maksymalnie dwoje dzieci może zakupić nieruchomość (wolnostojąca lub w zabudowie szeregowej) do 100 m2. Beneficjent posiadający więcej niż troje potomstwa będzie mógł zakupić nieruchomość do 110 m2.

Budowa domu

Ustawodawca daje również możliwość samodzielnego wybudowania domu jednorodzinnego. W tym przypadku beneficjent będzie mógł liczyć na zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane. By otrzymać zwrot, faktury muszą być wystawione od dnia otrzymania pozwolenia na budowę nieruchomości.

Warto pamiętać, że osoba, która zdecyduje się na samodzielne budowanie domu nie musi brać kredytu hipotecznego, a o zwrot należy się starać we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Dofinansowanie do wkładu własnego można uzyskać do 50 m2, w przypadku większych nieruchomości dopłata naliczana jest również do 50 m2.
Wyjątek stanowią rodziny wychowujące więcej niż troje dzieci, które otrzymają do 65 m2.

Na co nie otrzymamy dopłaty?

Program MdM jest wsparciem na zakup lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Beneficjenci nie otrzymają dofinansowania na inne cele mieszkaniowe, czyli np.:

 • na zakup miejsca parkingowego przy nieruchomości;
 • wykończenie wnętrza.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych?

skarbonka na dłoniDofinansowanie przyznawane jest tylko wtedy, gdy beneficjent oraz wybrana przez niego nieruchomość spełnią wymagania określone przez ustawę. Co zatem należy jeszcze zrobić, aby otrzymać dopłatę?

Po spełnieniu wymaganych warunków ustawy, należy wybrać odpowiednią placówkę finansową. Banki w MdM to obecnie aż 14 instytucji, które dla klientów przygotowały szeroki wachlarz ofert kredytów hipotecznych z rządowymi dofinansowaniami. By otrzymać dopłatę możesz:

 • skontaktować się z naszym Specjalistą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz przygotuje i zaprezentuje dla Ciebie najlepsze oferty na rynku;
 • umówić się ze Specjalistą wybranego banku, który przedstawi Ci ofertę.

Następnym krokiem jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie, który składa się wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Ustawodawca zezwala na złożenie wniosków o dofinansowanie jednocześnie w kilku placówkach.
Warto pamiętać, że wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko do 30 września 2018 roku.

Akty prawne o MdM

Program MdM regulowany jest ustawą z dnia 27 września 2013 roku. Jednak to nie jedyny dokument, który ma wpływ na ostateczny kształt rządowego projektu. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Poniżej załączamy wszystkie akty prawne, z którymi warto się zapoznać przed zapisaniem się do programu Mieszkanie dla Młodych:

Facebook