1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Jakie warunki techniczne muszą spełniać budynki pod MdM?

Jakie warunki techniczne muszą spełniać budynki pod MdM?

Głównym celem działania programu MdM jest polepszenie sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Nie każda nieruchomość spełnia jednak warunki programu. Jakie wymogi techniczne powinno spełniać mieszkanie lub dom?

Kolejne prace budowlane a Mieszkanie dla Mlodych

Budowa domu związana jest z realizacją kolejnych etapów. Prace budowlane rozpocząć można dopiero po dopełnieniu kwestii formalnych, kupieniu projektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pierwszy etap obejmuje wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, a także izolacji przeciwwilgociowej. Następnie przychodzi czas na postawienie ścian nośnych, działowych, stropów i schodów, które wieńczy wykonanie dachu.

Taki stan budynku nazywa się surowym otwartym. Gdy uszczelnimy wszystkie zewnętrzne otwory, poprzez wstawienie drzwi i okien, możemy już mówić o stanie surowym zamkniętym. Bardzo często można spotkać się z ogłoszeniami, w których inwestorzy oferują nieruchomości tego typu. Niestety w ramach programu MdM zakup takiego budynku nie będzie możliwy, gdyż nie zaspokoi on potrzeb mieszkaniowych beneficjentów. Dopiero po jego wykończeniu będziemy mogli przystąpić do użytkowania.

Stan deweloperski kończy prace związane z budową. Obejmuje wykończenie pomieszczeń. To teraz wylane zostaną posadzki, rozprowadzona będzie instalacja i wykonane zostaną tynki. Niestety nie doczekał się on jednej definicji, dlatego można spotkać się z różną interpretacją ze strony firm budowlanych. Przed zakupem warto sprawdzić, jakie prace zostały ujęte. Po tym etapie następuje odbiór techniczny, czyli ustalenie, czy roboty zostały prawidłowo wykonane.

Kontrola następuje na wezwanie inwestora. Weryfikowana jest zgodność nieruchomości z projektem architektoniczno- budowlanym oraz projektem zagospodarowania działki. Istotny jest rodzaj wykorzystanych materiałów, które powinny zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji. Jeżeli nowopowstały dom pozytywnie przejdzie weryfikację, istnieje możliwość otrzymania na jego zakup dopłaty MdM. Pamiętajmy, że cena 1 m2 kupowanego domu jednorodzinnego musi mieścić się również w limitach programu, w przeciwnym razie nasz wniosek zostanie odrzucony już na etapie weryfikacji w banku.

Budowa domu systemem gospodarczym- kiedy można starać się o zwrot podatku VAT?

Jeżeli zdecydujemy się na budowę systemem gospodarczym, możemy uzyskać zwrot części podatku VAT za niektóre materiały budowlane. Ważny jest tutaj zapis mówiący o pozwoleniu na budowę, które musiało zostać wydane po 1 stycznia 2014 roku. W trakcie wydawania pozwolenia beneficjent programu nie mógł mieć ukończonych 36 lat.

O zwrot można ubiegać się jednak dopiero w roku, w którym przystąpiono zgodnie z prawem do użytkowania nieruchomości, najpóźniej do końca roku kalendarzowego (maksymalnie do końca 2018 roku). Aby mieszkanie mogło zostać użytkowane, konieczne jest jego wykończenie, na poziomie zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe właścicieli. Dopiero taki stan nieruchomości uprawnia do skorzystania z programu MdM.

Budynek, na który staramy się o dofinansowanie musi, spełniać zatem wszystkie wymogi techniczne. Nie może być to nieruchomość przeznaczona jedynie do korzystania na przykład w okresie letnim. Spełnianie całorocznej funkcji mieszkalnej to podstawowy wymóg. Powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m2, a w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci- 110 m2.

Jakie mieszkanie z dopłatą MdM?

Jeżeli myślimy o dopłacie na kupno mieszkania, to musi ono zostać oddane do użytku najpóźniej do końca roku 2018. Jest to podstawowy wymóg ustawy, bez którego nie ma szans na otrzymanie wsparcia z programu. Gdy jednak interesuje nas lokal z rynku wtórnego, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jego stan techniczny. Nie może być on przeznaczony do generalnego remontu.

Takie rozwiązanie kusi wiele osób, myślących o własnym „M”, gdyż jest dużo tańsze. Jednak zgodnie z zasadami, nabywana nieruchomość powinna zaspokajać potrzeby mieszkaniowe beneficjenta. Mieszkanie powinno być w takim stanie, aby można było się do niego wprowadzić.

Facebook