1. Program MdM
  2. >
  3. Informacje o MdM
  4. >
  5. Jakie są limity MDM?
  6. >
  7. Limity MdM Lublin lubelskie

Limity MdM Lublin lubelskie

Panorama starego miasta w LublinieDopłata MdM przyznawana jest beneficjentom, którzy spełnią wymogi stawiane przez ustawę. Należy także pamiętać, że ustawodawca określa kryteria dla nieruchomości. Jednym z podstawowych warunków jest limit cenowy za 1m2 lokalu mieszkaniowego lub domu (limity dla obydwóch typów nieruchomości są identyczne).

Limity MdM Lublin, gmin sąsiadujących z miastem oraz pozostałych gmin w województwie ustalane są co kwartał. W zależności od sytuacji na rynku nieruchomości, mogą one być obniżane lub zwiększane. Poniżej zamieszczamy aktualne limity MdM w II kwartale 2016 roku.

Limity MdM dla województwa lubelskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Lublin – 4 850,42 zł

Gminy sąsiadujące z Lublinem – 4 344,44 zł

Pozostałe gminy – 3 838,46 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Lublin – 3 968,52 zł

Gminy sąsiadujące z Lublinem – 3 554,54 zł

Pozostałe gminy – 3 140,56 zł

Już teraz oblicz swoją dopłatę w programie MdM w naszym kalkulatorze dofinansowania!