1. Program MdM
  2. >
  3. Informacje o MdM
  4. >
  5. Jakie są limity MDM?
  6. >
  7. Limity MdM Olsztyn warmińsko-mazurskie

Limity MdM Olsztyn warmińsko-mazurskie

Ratusz miejski w Olsztynie na tle niebaProgram MdM to rządowy projekt, z którego może skorzystać każda osoba, która spełni kryteria ustawodawcy. Ważną rolę w procesie przyznania dofinansowania odgrywa wybrana nieruchomość – musi ona być zgodna z wytycznymi, które zostały zawarte w ustawie.

Dom jednorodzinny lub mieszkanie może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego, ale nie może przekraczać ustalonych limitów cenowych oraz metrażowych. Poniżej publikujemy maksymalne ceny za 1 m2 dla województwa warmińsko-mazurskiego, które zostało podzielone na trzy lokalizacje: limity MdM Olsztyn, limity dla gmin sąsiadujących z Olsztynem i limity dla pozostałych gmin.

Limity MdM dla województwa warmińsko-mazurskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Olsztyn – 4 495,15 zł

Gminy sąsiadujące z Olsztynem – 4 187,98 zł

Pozostałe gminy – 3 880,80 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Olsztyn -3 677,85 zł

Gminy sąsiadujące z Olsztynem – 426,53 zł

Pozostałe gminy – 3 175,20 zł

Sprawdź swoją dopłatę w województwie warmińsko-mazurskim w naszym kalkulatorze MdM!