1. Program MdM
  2. >
  3. Informacje o MdM
  4. >
  5. Jakie są limity MDM?
  6. >
  7. Limity MdM Opole opolskie

Limity MdM Opole opolskie

Opole widok miasta nocMdM wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku – ustawodawca reguluje nie tylko profil beneficjenta, ale również charakterystykę nabywanej nieruchomości. Jednym z podstawowych wymogów dla lokali mieszkaniowych oraz domów jednorodzinnych, jest limit ceny 1 m2. Jeśli beneficjent wybierze za drogą nieruchomość, to nie zostanie ona objęta programem MdM.

Limity w rządowym programie ustalane są co kwartał i są różne między poszczególnymi lokalizacjami w kraju. Inne limity obowiązują nawet na obszarze danego województwa. W związku z tym, poniżej tekstu prezentujemy limity MdM Opole, gmin sąsiadujących z miastem oraz pozostałych gmin dla II kwartału 2016 roku.

Limity MdM dla województwa opolskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Opole – 3 988,60 zł

Gminy sąsiadujące z Opolem – 3 788,95  zł

Pozostałe gminy – 3 589,30 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Opole – 3 263,40 zł

Gminy sąsiadujące z Opolem – 3 100,05 zł

Pozostałe gminy – 2 936,70 zł

Jakiej wysokości otrzymasz dopłatę MdM? Dowiesz się tego, dzięki naszemu kalkulatorowi MdM!