1. Program MdM
  2. >
  3. Jakie są limity MDM?
  4. >
  5. Limity MdM Gdańsk pomorskie

Limity MdM Gdańsk pomorskie

Fontanna Neptuna w GdańskuLimity MdM ustalane są regularnie co kwartał – beneficjenci przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej nieruchomości, koniecznie powinni sprawdzić jaką maksymalną cenę może osiągnąć metr kwadratowy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego.

Maksymalne ceny za 1 m2 są różne nie tylko między województwami, ale również między poszczególnymi miastami w danej jednostce terytorialnej. Na największe limity mogą liczyć mieszkańcy stolic województw, natomiast najniższe limity są dla gmin, które nie sąsiadują ze stolicami województw.

Obszar województwa pomorskiego został podzielony na: limity MdM Gdańsk, limity MdM dla gmin sąsiadujących z Gdańskiem oraz limity MdM dla pozostałych gmin.

Limity MdM dla województwa pomorskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Gdańsk – 5 337,20 zł

Gminy sąsiadujące z Gdańskiem – 4 988,23 zł

Pozostałe gminy – 4 639,25 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Gdańsk – 4 366,80 zł

Gminy sąsiadujące z Gdańskiem – 4 081,28 zł

Pozostałe gminy – 3 795,75 zł

Dofinansowanie z MdM? Z naszym kalkulatorem MdM sprawdzisz, ile dostaniesz!

Facebook