1. Program MdM
  2. >
  3. Jakie są limity MDM?
  4. >
  5. Limity MdM Katowice śląskie

Limity MdM Katowice śląskie

Katowice widok na miastoLimity MdM określają jaka nieruchomość zostanie objęta rządowym programem – są one różne dla domów oraz mieszkań z rynku pierwotnego oraz z rynku wtórnego. Limity MdM są także inne dla poszczególnych województw w kraju – różnią się one także na terenie danego województwa.

Zgodnie z przyjętą ustawą o programie MdM, limity w obrębie jednego województwa zostały podzielone na trzy lokalizacje, od których zależy ich wysokość. W województwie śląskim są one następujące: limity MdM Katowice, limity dla gmin sąsiadujących ze stolicą województwa oraz limity dla pozostałych gmin. Poniżej prezentujemy limity dla I kwartału 2018 roku.

Limity MdM dla województwa śląskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Katowice – 4 772,35 zł

Gminy sąsiadujące z Katowicami – 4 298,80 zł

Pozostałe gminy – 3 825,25 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Katowice – 3 904,65 zł

Gminy sąsiadujące z Katowicami – 3 517,20 zł

Pozostałe gminy – 3 129,75 zł

Dofinansowanie z MdM w Katowicach? Sprawdź w naszym kalkulatorze MdM, jakiej wysokości dopłatę otrzymasz!

Facebook