1. Program MdM
  2. >
  3. Jakie są limity MDM?
  4. >
  5. Limity MdM Katowice śląskie

Limity MdM Katowice śląskie

Katowice widok na miastoLimity MdM określają jaka nieruchomość zostanie objęta rządowym programem – są one różne dla domów oraz mieszkań z rynku pierwotnego oraz z rynku wtórnego. Limity MdM są także inne dla poszczególnych województw w kraju – różnią się one także na terenie danego województwa.

Zgodnie z przyjętą ustawą o programie MdM, limity w obrębie jednego województwa zostały podzielone na trzy lokalizacje, od których zależy ich wysokość. W województwie śląskim są one następujące: limity MdM Katowice, limity dla gmin sąsiadujących ze stolicą województwa oraz limity dla pozostałych gmin. Poniżej prezentujemy limity dla II kwartału 2016 roku.

Limity MdM dla województwa śląskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Katowice – 4 772,35 zł

Gminy sąsiadujące z Katowicami – 4 298,80 zł

Pozostałe gminy – 3 825,25 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Katowice – 3 904,65 zł

Gminy sąsiadujące z Katowicami – 3 517,20 zł

Pozostałe gminy – 3 129,75 zł

Dofinansowanie z MdM w Katowicach? Sprawdź w naszym kalkulatorze MdM, jakiej wysokości dopłatę otrzymasz!

Facebook