1. Program MdM
  2. >
  3. Jakie są limity MDM?
  4. >
  5. Limity MdM Lublin lubelskie

Limity MdM Lublin lubelskie

Panorama starego miasta w LublinieDopłata MdM przyznawana jest beneficjentom, którzy spełnią wymogi stawiane przez ustawę. Należy także pamiętać, że ustawodawca określa kryteria dla nieruchomości. Jednym z podstawowych warunków jest limit cenowy za 1m2 lokalu mieszkaniowego lub domu (limity dla obydwóch typów nieruchomości są identyczne).

Limity MdM Lublin, gmin sąsiadujących z miastem oraz pozostałych gmin w województwie ustalane są co kwartał. W zależności od sytuacji na rynku nieruchomości, mogą one być obniżane lub zwiększane. Poniżej zamieszczamy aktualne limity MdM w II kwartale 2016 roku.

Limity MdM dla województwa lubelskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Lublin – 4 764,76 zł

Gminy sąsiadujące z Lublinem – 4 265,90 zł

Pozostałe gminy – 3 767,05 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Lublin – 3 898,44 zł

Gminy sąsiadujące z Lublinem – 3 490,29 zł

Pozostałe gminy – 3 082,13 zł

Już teraz oblicz swoją dopłatę w programie MdM w naszym kalkulatorze dofinansowania!

Facebook