1. Program MdM
  2. >
  3. Jakie są limity MDM?
  4. >
  5. Limity MdM Olsztyn warmińsko-mazurskie

Limity MdM Olsztyn warmińsko-mazurskie

Ratusz miejski w Olsztynie na tle niebaProgram MdM to rządowy projekt, z którego może skorzystać każda osoba, która spełni kryteria ustawodawcy. Ważną rolę w procesie przyznania dofinansowania odgrywa wybrana nieruchomość – musi ona być zgodna z wytycznymi, które zostały zawarte w ustawie.

Dom jednorodzinny lub mieszkanie może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego, ale nie może przekraczać ustalonych limitów cenowych oraz metrażowych. Poniżej publikujemy maksymalne ceny za 1 m2 dla województwa warmińsko-mazurskiego, które zostało podzielone na trzy lokalizacje: limity MdM Olsztyn, limity dla gmin sąsiadujących z Olsztynem i limity dla pozostałych gmin.

Limity MdM dla województwa warmińsko-mazurskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Olsztyn – 5 141,95 zł

Gminy sąsiadujące z Olsztynem – 4 555,38 zł

Pozostałe gminy – 3 968,80 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Olsztyn – 4 207,05 zł

Gminy sąsiadujące z Olsztynem – 3 727,13 zł

Pozostałe gminy – 3 247,20 zł

Sprawdź swoją dopłatę w województwie warmińsko-mazurskim w naszym kalkulatorze MdM!

Facebook