1. Program MdM
  2. >
  3. Poradniki MdM
  4. >
  5. Jak nie utracić dofinansowania z programu Mieszkanie dla Młodych?

Jak nie utracić dofinansowania z programu Mieszkanie dla Młodych?

Polish money 100 plnProgram MdM dla wielu jest okazją do rozpoczęcia nowego etapu życia. Zakup swojej własnej pierwszej nieruchomości i wiążące się z tym zobowiązanie hipoteczne na minimum 15 lat to dla wielu moment przełomowy w dotychczasowym ładzie. Dofinansowanie do wkładu własnego z Funduszu Dopłat jest ogromną pomocą i nie raz czynnikiem decydującym o podjęciu inwestycji. Jednak ta pomoc państwowa nie jest bezwarunkowa, a dopłata raz przyznana może zostać nam równie szybko odebrana. Jak uniknąć tej niechcianej sytuacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem.

Odstąpienie przez jedną ze stron od umowy deweloperskiej lub o budowę lokalu

W przypadku, gdy umowa deweloperska/o budowie lokalu upada, z Twojej, bądź dewelopera/przedsiębiorstwa/spółdzielni winy i otrzymujesz zwrot środków przekazanych wcześniej owej instytucji to najpóźniej na dzień po otrzymaniu środków z powrotem, winieneś przekazać instytucji kredytującej równowartość otrzymanego Sprzedaż lub zrzeczenie się współwłasności nieruchomości przed upływem 5 lat

Gdy w okresie krótszym niż 5 lat, stwierdzisz, że obecna nieruchomość jednak Cię nie zadowala, czy też po prostu jest dla Ciebie nieodpowiednia i dokonasz aktu jej sprzedaży to niestety część dofinansowania< będziesz musiał oddać. Wielkość kwoty zwrotu oblicza się na podstawie czasu pozostałego do okresu 5 lat od uzyskania dofinansowania.

Wynajem, podwynajem i użyczanie nieruchomości przed upływem 5 lat

Gdy wchodzimy w program MdM musimy liczyć się z brakiem możliwości wynajmowania nieruchomości innym osobom, czy nawet poszczególnych pokoi, co jest powszechną praktyką w mieszkaniach studenckich. Nie możemy również użyczać użyczać naszego lokalu np. na czas naszej nieobecności. Lokal w czasie pierwszych 5 lat od otrzymania dofinansowania ma wyłącznie spełniać nasze, czyli beneficjentów programu i ich rodzin, potrzeby mieszkaniowe. Razem z dniem pierwszego wynajęcia/podwynajmu czy użyczenia jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Zmiana przeznaczenia mieszkania przed upływem 5 lat

Czasem w czasie użytkowania danego lokalu decydujemy się na zmianę jego docelowego przeznaczenia np. w miejsce naszego dotychczasowego mieszkania, urządzamy biuro naszej działalności gospodarczej, co uniemożliwia nam dalsze normalne użytkowania nieruchomości, jako miejsce naszego codziennego życia. Taka sytuacja również powoduje konieczność zwrotu części otrzymanej dopłaty obliczanej od dnia, kiedy zmieniliśmy przeznaczenie lokalu.

Nabycie praw własności innego nieruchomości mieszkalnej przed upływem 5 lat

Gdy nabywamy prawo własności lub współwłasności do lokalu mieszkaniowego/budynku mieszkalnego/mieszkania spółdzielczego to również musimy się liczyć z koniecznością oddania części dofinansowania liczonej od dnia nabycia takowych praw. Wyjątkiem jest tutaj nabycie własności> drogą spadku lub zawarcia związku małżeńskiego. W takim przypadku nasze dofinansowanie pozostaje utrzymane i nie musimy nic zwracać.

Wcześniejsza spłata kredytu przed upływem 5 lat

Bywają sytuację, że w wyniku danych okoliczności i posiadania większej ilości gotówki decydujemy się na przedwczesna spłatę kredytu w całości, bądź danej części by skrócić okres kredytowania, a często również dzięki temu zmniejszyć wysokość odsetek od kredytu. Niestety program Mieszkanie dla Młodych przewiduje taką sytuację i jeśli w czasie 5 lat od otrzymania dofinansowania przedsięwzięty się takich kroków, musimy liczyć się z koniecznością zwrotu dofinansowania. Wyjątkiem od tej reguły będzie spłata części nieprzekraczającej wysokości dofinansowania jakie otrzymaliśmy.

Wyłudzenie kredytu

W przypadku, gdy świadomie, często w dobrej wierze, chcemy uzyskać kredyt i dofinansowanie dla siebie czy innej osoby i w tym celu zatajamy pewne obciążające naszą zdolność kredytową informacje, albo przedstawiamy fałszywe, bądź przerobione dokumenty umożliwiające nam spełnienie warunków programu i kredytu, popełniamy przestępstwo z art. 297 Kodeksu Karnego i zobligowani ustawowo jesteśmy do natychmiastowego zwrotu całości otrzymanego dofinansowania i odsetek naliczanych od dnia jego otrzymania.

Reasumując, występuje kilka sytuacji, które na pierwszy rzut oka wydawać nam się mogą nie do końca racjonalne, jednak mają one wyłącznie na celu ochronę interesu Państwa, by beneficjenci nie wykorzystywali programu MdM celem zarobku. Gdy spojrzymy zgodnie z przeznaczeniem programu na powyższe, szczerze mówiąc niezbyt restrykcyjne, warunki i w zgodzie z nimi będziemy chcieli skorzystać z dofinansowania, nie powinniśmy obawiać się odebrania nam dofinansowania. Wystarczy pamiętać o powyższych kilku sytuacjach, a żadne negatywne konsekwencje w postaci odebrania nam dofinansowania nas na pewno nie spotkają!

Facebook