1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Ciąża i narodziny dziecka a dopłata z MdM – jak to wygląda od strony prawnej?

Ciąża i narodziny dziecka a dopłata z MdM – jak to wygląda od strony prawnej?

Dzięki zmianom w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, które miały miejsce w 2015 roku, beneficjenci otrzymują wsparcie nawet w wysokości 1/3 mieszkania. Jako, że jest to program wspierający przyrost naturalny, im więcej dzieci będziemy mieli, tym na większe wsparcie możemy liczyć.
Nowelizacja ustawy zniosła warunek nieposiadania mieszkania w przypadku rodzin posiadających trójkę i więcej dzieci. Dodatkowo nie dotyczy ich kryterium wieku. Najważniejsza zmianą jest jednak mnożnik dofinansowania, który znacząco wzrósł. W przypadku osób posiadających dwójkę dzieci wynosi on 20%, a dla wychowujących trójkę i więcej 30%.

Wysokość dofinansowania w programie MdM a liczba dzieci

Program Mieszkanie dla Młodych zakłada dopłatę do 75 mkw powierzchni w przypadku mieszkania i 100 mkw, jeżeli zamierzamy kupić dom. W przypadku osób lub małżeństw, z co najmniej trójką dzieci, obowiązują podwyższone limity (85 mkw mieszkanie, 110 mkw dom).
Kwoty dopłaty wyglądają następująco:

  • z jednym dzieckiem – 15%;
  • z dójką dzieci – 20%;
  • z trójką lub więcej- 30%.

Dodatkowe 5% dofinansowania otrzymamy, jeżeli w ciągu 5 lat od przystąpienia do programu urodzi się nam trzecie lub kolejne dziecko. Kwota ta zostanie automatycznie przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu.

Dzieci i ciąża – jakie kryteria muszą spełnić aby dostać dopłatę z Mieszkanie dla Młodych?

Nie każdy rodzić wychowujący dzieci może otrzymać wyższą dopłatę z programu MdM. Zgodnie ustawą dziecko kwalifikujące się do zwiększenia dofinansowania musi być małoletnie, i co ważne, posiadać numer PESEL. W związku z tym, we wniosku nie są uwzględnianie we wnioskach kobiety w ciąży. Jeżeli jest to nasze pierwsze lub drugie dziecko nie dostaniemy dopłaty nawet po porodzie. Dopiero matki rodzące trzecie i kolejne dziecko dostaną dodatkowe 5%. Taki bonus przyznawany jest tylko raz, czyli jeśli otrzymujemy je po urodzeniu trzeciego dziecka, to w przypadku czwartego i kolejnego – dodatkowej premii już nie będzie.

Zgodnie z ustawą dopłatę otrzymamy na dzieci małoletnie lub uczące się do 25 roku życia w myśl przepisów: w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Z kolei bez względu na wiek otrzymamy dofinansowanie na dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Dzieci z poprzedniego związku oraz przysposobione

W programie MdM pod uwagę brane są, zarówno dzieci własne, jak i przysposobione, przy czym w przypadku małżeństwa warunek dotyczący przysposobienia uznaje się za spełniony, jeżeli przysposobienia dokonał przynajmniej jeden z małżonków.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku dzieci z poprzednich związków. Co w sytuacji, kiedy regularnie widujemy się ze swoim synem lub córką, płacimy alimenty – czy wówczas także przysługuję wsparcie z programu MdM? Zgodnie z wytycznymi BGK wyższa dopłata przysługuje tylko osobom wychowującym dzieci na co dzień. Z kolei, jeżeli beneficjent mieszka z partnerem i jego dziećmi z poprzedniego związku może je zgłosić we wniosku, ale pod warunkiem, że zostały przez niego przysposobione. Nie mamy prawa do wyższych dopłat nie posiadając praw rodzicielskich.

MdM – program dla osób z dziećmi

Choć statystyki pokazują, że MdM dużą popularnością cieszą się wśród osób bezdzietnych – największe korzyści z nich mają rodziny z dziećmi. Warto więc skorzystać z ostatniej puli dopłat w MdM 2018.

Facebook