1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Deweloperzy wyciągają pomocną dłoń w stronę MdM

Deweloperzy wyciągają pomocną dłoń w stronę MdM

pieniądze przeznaczone na dodatkową dopłatę mdm

Jak informuje Bogusław Białowąs z Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie nie ma już osób oczekujących na dopłatę z programu MdM na 2016r., choć początkowo na liście rezerwowej znajdowało się aż 1700 wniosków. Osoby chcące skorzystać ze środków w kolejnych latach, negocjują harmonogram wpłat z deweloperami.

W połowie marca Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązany regulacjami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w programie. Przyczynił się do tego lawinowy napływ osób, chcących uzyskać dopłatę jeszcze w tym roku. Jak poinformował BGK, ostatniego możliwego dnia składania wniosków na bieżący rok, do urzędów w całej Polsce wpłynęło ich aż 3,5 tys.. Po pierwszej weryfikacji liczba ta zmalała o 1700 aplikacji, aby po kilku tygodniach spaść do zera. Tym samym, nie ma już osób oczekujących na dopłatę w tym roku, a sami zainteresowani negocjują warunki bezpośrednio z deweloperem. Warto zaznaczyć, że klienci czasem sami rezygnują z dopłat, lub nie podpisują umowy kredytowej w trakcie ustawowych 60 dni od jej przyznania, co skutkuje automatycznym jej anulowaniem.

Jak wskazuje Bogusław Białowąs, z-ca dyrektora w departamencie usług agencyjnych BGK: „Po takiej rozmowie okazuje się, że deweloperowi zależy na kliencie i zmienia harmonogram na taki, który odpowiada kupującemu”. W takim przypadku, zainteresowany składa wniosek o dopłatę w programie MdM na kolejny rok. Według danych z marca bieżącego roku, odsetek wykorzystania funduszy na lata 2017 i 2018 wynosi odpowiednio 12,3% i 0,12%. Jest więc o co walczyć, tym bardziej że środki przeznaczone przez BGK na kolejne lata programu, przewyższają dotychczasowe.

Z punktu widzenia potencjalnych nabywców, negocjujących harmonogram wpłat bezpośrednio z deweloperem, należy pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności jeszcze przed wniesieniem zaliczki na poczet zakupu mieszkania. Jeżeli kredytobiorca nie dopełni formalności w procesie składania dokumentów kredytowych, musi liczyć się z ryzykiem nieuzyskania dopłaty, a co za tym idzie koniecznością samodzielnego sfinansowania całości zakupu, a gdy to jest nie możliwe, także utratą wniesionej zaliczki. Jest to przestroga dla tych, którzy pomimo że nie uzyskali pisemnego poświadczenia z banku kredytującego o rezerwacji dopłaty na dany rok, chcą wpłacić zaliczkę.

Facebook