1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Dlaczego spada zdolność kredytowa Polaków?

Dlaczego spada zdolność kredytowa Polaków?

logo bank

Na rynku kredytów mieszkaniowych obserwowany jest spadek maksymalnej wysokości zaciąganego kredytu nawet o 20-30%. Na obecną sytuację wpływ miało kilka ważnych czynników, wyszczególnionych w dalszej części artykułu.

Dlaczego kredyty mieszkaniowe są niższe?

Sprawę kredytów podniosła Komisja Nadzoru Finansowego wysyłając do instytucji finansowych szereg zaleceń wynikających z dotychczasowych standardów panujących w branży. Sprawdzając potencjalnego klienta banki ustalały poziom utrzymania w okolicy minimum socjalnego, zwiększając w ten sposób możliwości kredytowe, jednocześnie wysoko windując miesięczną ratę.

Kolejny grzeszek banków to nieuwzględnianie zmian stóp procentowych. Założenie, że ciągle będą na niskim poziomie zostało negatywnie ocenione przez KNF, która zwróciła uwagę na długoterminowość zawiązywanych umów. Zwiększa to szansę na wahania stóp procentowych wpływających na wysokość raty i kosztu całkowitego kredytu.

Ponadto KNF wskazała, że termin spłaty kredytu pokrywał się w niektórych przypadkach z przejściem klienta na emeryturę – co owocowało niższymi comiesięcznymi dochodami, a w konsekwencji kredytobiorcy nie wystarczało środków na pokrycie raty. Nierzadko, banki nie uwzględniały przeciętnej długości życia Polaków przez co powstawało ryzyko, że kredytobiorca nie dożyje końca spłaty zobowiązania.

Zalecenia Komisji zostają przez instytucje finansowe sukcesywnie wprowadzane.

Zmiany w wysokości zaciąganych kredytów nie wynikają tylko z regulacji KNF. Specjaliści zwracają również uwagę na wewnątrzbankową politykę. Wpływ na taką sytuację miał m.in. wzrost kosztów utrzymania kredytów, czy podniesienie marż.

Konsekwencje dla kredytobiorców i banków

Według ankiety Dziennik Gazeta Polska nie zmienia to w znaczący sposób samego rynku kredytów. Sprzedaż szacowana jest na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Motorem napędowym sektora dalej pozostaje program MdM. Chociaż na 2016 rok limit środków został wyczerpany już w marcu, to nadal można się ubiegać o MdM 2017 (więcej o tym możesz przeczytać tutaj).

Warto pamiętać, że pieniądze dostępne w tym roku na realizację programu MdM w 2017 roku zarezerwowano w 60%. Oznacza to, że już w sierpniu może zakończyć się przyjmowanie wniosków na pierwszą pulę, dlatego osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny jak najszybciej złożyć wniosek o dopłatę MdM.

Specjaliści wskazują, że powstał kompromis między zabezpieczeniem wymaganym przez KNF, a oczekiwaniami instytucji finansowych. Niestety, odbiło się to na zdolności kredytowej klientów. Jak wskazuje analityk banku Millenium, po wprowadzeniu zaleceń zdolność potencjalnych kredytobiorców spadła o kilkanaście procent. W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele całego sektora.

Facebook