1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Jakie zmiany w MdM 2015 po nowelizacji ustawy?

Jakie zmiany w MdM 2015 po nowelizacji ustawy?

bloki

Jakie zmiany nastąpiły po nowelizacji ustawy „Mieszkanie Dla Młodych? Oto zestawienie warunków programu Mieszkanie Dla Młodych przed i po zmianach w projekcie.

Pierwszą charakterystyczną zmianą jest to, iż przed nowelizacją głównym celem było nabycie mieszkalnego lokalu bądź domu jednorodzinnego. Aktualnie dochodzi do tego współpraca ze spółdzielnia mieszkaniową (umowa o budowę lokalu).

Co z zakupem pierwszego lokalu mieszkalnego i limitem wiekowym nabywcy?

Nabywca nie mógł być właścicielem/współwłaścicielem innego budynku do dnia nabycia mieszkania (wszyscy biorący udział w programie MdM). Aktualnie nie dotyczy on osób wychowujących co najmniej troje dzieci. Limit wiekowy nabywcy wynosił, przed nowelizacją, 35 lat. Po zmianie ustawy – dla nabywców, którzy mają co najmniej troje dzieci nie ma limitu.

Zmiany w sprawie kredytobiorców, powierzchni użytkowej oraz wysokości dofinansowania

Do tej pory kredytobiorcami mogły być jedynie osoby spokrewnione ze sobą. Warunek został zniesiony wraz z wejściem w życie nowelizacji. Zwiększyła się też powierzchnia użytkowa, z 50 m² do 65 m² (rodziny z co najmniej trójką dzieci). Pozostałych zmiana ta nie dotyczy. Zmieni się też wysokość dofinansowania. Z 15% w rodzinach wychowujących dzieci do 20% (przy rodzinach z dwójką dzieci) i 30% (dla rodzin z trójką dzieci).

Nowelizacja dotyczy też wypłaty dofinansowania przy mieszkaniach użytkowych bez umowy deweloperskiej. Wypłata następowała po zawarciu umowy przeniesienia lub ustanowienia własności. Teraz nie ma w tej kwestii ograniczeń. Wysokość dofinansowania obliczana była z dniem złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie. Po nowelizacji – obliczana jest z dniem złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie, który jako pierwszy wpłynął do BGK. Ostatnia zmiana dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu. Dziś kredytobiorca jest zobowiązany do oddania części dofinansowania wkładu własnego, jeśli w czasie 5 lat od dnia przeniesienia albo ustanowienia własności mieszkania nadpłaci część albo całość kredytu, który przekracza przyznane wsparcie.

Facebook