1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Lepsze warunki MdM? Trwają prace nad nowelizacją!

Lepsze warunki MdM? Trwają prace nad nowelizacją!

Sejm

Wreszcie doczekaliśmy się tego na co czekamy od samego początku wejścia w życie programu Mieszkanie dla Młodych (dalej MdM). Z wszelkimi zaletami programu od samego początku dostrzegaliśmy szereg nieuniknionych przy takiej skali projektu niedoróbek.

O jakich zmianach mowa?

  • Urzędnicy dostrzegli, zapewne z pomocą lobby beneficjentów programu i spółdzielni mieszkaniowych, problem mieszkań spółdzielczych. Obecnie nowe mieszkania deweloperskie są postawione w zdecydowanie faworyzowanej pozycji względem mieszkań spólni mieszkaniowych. Jak wiemy w przypadku inwestycji spółdzielczych ciężko dokładnie przewidzieć koszt ostateczny, a tym samym spełnić warunek limitu cenowego. Zgodnie z oddzielnymi przepisami dokładne rozliczenie inwestycji spółdzielczych następuje w terminie do 6 miesięcy od oddania inwestycji do użytkowania.
  • Zmiany dotkną również innych form inwestycji. Przepisy dotychczas nie określały co nazywamy „nowym mieszkaniem”. Wątpliwości rodziły np. strychy, czy piwnice przekształcane na „nowe”, wcześniej niezamieszkałe mieszkania. Nowelizacja ma sprecyzować wymogi co do takowych sytuacji i tym samym rozwiać wszelkie wątpliwości banków przydzielających kredyty.
  • Kuluarowo mówi się również o częściowym połączeniu programu Mieszkanie dla Młodych z Narodowym Planem Rewitalizacji. Miałoby to przynieść większą docelową liczbę lokali mieszkaniowych, pochodzących z rynku pierwotnego i zwiększyć efektywność obu wymienionych programów.

Kiedy możemy spodziewać się zmian?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło prace nowelizacyjne nad ustawą dotyczącą wcześniej wspomnianego programu. Projekt ujednoliconej ustawy ma trafić pod obrady Sejmu jeszcze w IV kwartale tego roku!

Gdy tylko udostępniony zostanie projekt ustawy specjalnie dla Was dokonamy jego szczegółowej analizy, którą niezwłocznie się z Wami podzielimy.

Zapowiadane zmiany wywołują u nas uśmiech na twarzach, gdyż świadczą o ciągłym rozwoju programu i rozwiązywaniu napotykanych, doskwierających wszystkim stronom programu, problemów. Wymienione korekty są pierwszym krokiem do udoskonalenia programu, a z pewnością jeszcze kilka ich będzie należało zrobić. Cały czas słyszymy o silnych głosach za dopuszczeniem do programu mieszkań z rynku wtórnego, czy za choć częściowym powrotem do zasad programu Rodzina na Swoim. Drugie raczej mało realne, bo nijak ma się do obecnej wizy rozwoju budownictwa mieszkalnego. Jakie będą kolejne kroki Państwa nie wiemy, ale te pierwsze zmiany mające zostać zawarte w nowelizacją dają nam powód do jeszcze bardziej optymistycznego poglądu na temat projektu o nazwie MdM.

Facebook