1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Limity cenowe w programie Mieszkanie dla Młodych – III kwartał 2015 roku

Limity cenowe w programie Mieszkanie dla Młodych – III kwartał 2015 roku

III kwartał 2015 roku to kolejne, choć niewielkie, zmiany w wysokości limitów pozwalających na uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. W związku z tym Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił informację o nowych maksymalnych cenach za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego.

Zmiany tylko w województwie pomorskim

Zgodnie z oczekiwaniami zmiany nastąpiły tylko i wyłącznie w województwie pomorskim. Co więcej, nie jest to dobra informacja dla potencjalnych beneficjentów programu gdyż limity zostały obniżone. I tak wskaźnik w Gdańsku zmalał o 62,5 zł i obecnie jest równy 4 758,5 zł. Limity wyliczone na podstawie następującego wskaźnika kształtują się następująco:

Limity MdM III kwartał 2015 dla stolic województw – rynek wtórny i pierwotny

mw III kw 2015

W gminach przyległych (Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo) wskaźnik na III kwartał wynosił będzie 4 445 zł zaś w pozostałych gminach został zmniejszony on o 20 zł, czyli do kwoty 4 131,5 zł. Obecne limity wyliczone na podstawie tych wskaźników zostały przedstawione na wykresach poniżej.

Limity MdM III kwartał 2015 dla gmin sąsiadujących – rynek pierwotny i wtórny MdM

gs III kw 2015

Limity MdM III kwartał 2015 dla pozostałych gmin – rynek pierwotny i wtórny MdM

pg III kw 2015

Kolejne zmiany dotyczyły będą IV kwartału 2015 roku i powinny zostać ogłoszone na koniec września. Dokładne informacje na temat aktualnych limitów i dofinansowań możesz znaleźć na stronie: https://mdmprogram.com/informacje/jakie-sa-limity-mdm/

Facebook