1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Limity cenowe w programie Mieszkanie dla Młodych – IV kwartał 2015 roku

Limity cenowe w programie Mieszkanie dla Młodych – IV kwartał 2015 roku

Nadszedł czas by przedstawić ostatnie tegoroczne zestawienie limitów cenowych MdM na rynkach wtórnym i pierwotnym. Jak zwykle nastąpiło kilka przetasowań. Największym wygranym obecnego rozdania w wysokości podwyżek względem poprzedniego okresu jest Rzeszów i całe województwo podkarpackie, ale narzekać nie powinni również mieszkańcy województwa opolskiego, gdzie wcześniej limity były znacznie niższe.

Limity MdM IV kwartał 2015 dla stolic województw – rynek pierwotny

Limity MdM IV kwartał 2015 dla stolic województw – rynek pierwotny

Limity MdM IV kwartał 2015 dla stolic województw – rynek wtórny

IV kw 15 sw rw 2

Jak widzimy na wykresach średnio limity na rynku wtórnym i pierwotnym różnią się o około 1000zł na rzecz rynku pierwotnego.

Kolejną grupą są gminy okalające stolice województw.

Limity MdM IV kwartał 2015 dla gmin sąsiadujących – rynek pierwotny i wtórny MdM

Limity MdM IV kwartał 2015 dla gmin sąsiadujących
Tu również bez niespodzianek, limity na obu rynkach różnią się o ok. 1000zł. Utrzymuje się stały trend w czołówce, gdzie gminy otaczające Warszawę są nieproporcjonalnie tańsze pod względem cen nieruchomości w porównaniu do reszty spadków w całej Polsce.

Nasze zestawienie zamyka sytuacja limitów cenowych w pozostałych miastach województw.

Limity MdM IV kwartał 2015 dla pozostałych gmin województw – rynek pierwotny i wtórny MdM

Limity MdM IV kwartał 2015 dla pozostałych gmin województw

Dziękujemy bardzo za lekturę naszego zestawienia cieszącego się niezmienną popularnością wśród potencjalnych beneficjentów programu MdM. Już nie możemy doczekać się roku 2016, który zważywszy na spore zmiany na arenie politycznej i na rynku nieruchomości w Polsce może bardzo namieszać w limitach i zburzyć dotychczas panujące normy cenowe.

W związku z czym, zachęcamy do śledzenia aktualnych limitów cenowych na naszej podstronie: Jaki są limity MdM?

Facebook