1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Materiały budowlane a zwrot podatku VAT w programie MdM

Materiały budowlane a zwrot podatku VAT w programie MdM

Ostateczny termin składania deklaracji podatkowych za rok 2015, zbliża się nie ubłaganie. Pomimo że Ministerstwo Finansów nie narzeka na brak pracy, pokusiło się poinformować opinię publiczną o łącznej kwocie podatku VAT za materiały budowlane, zwróconej w ramach programu MdM.


Jak wynika z komunikatu dostarczonego przez biuro prasowe resortu, pomiędzy styczniem a grudniem 2015 roku, do urzędów skarbowych w całej Polsce, zgłosiło się 272 uczestników programu. Spośród wszystkich wnioskodawców, tylko niecałe 50% spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony urzędu, co przełożyło się na zwrot podatku VAT za materiały budowlane o łącznej kwocie 690 tys. zł. Najwięcej otrzymali kolejno mieszkańcy: Bydgoszczy (78 tys. zł), Warszawy (73 tys. zł) a także Krakowa (61 tys. zł). Co ciekawe, na podstawie 98 zarejestrowanych wniosków, urzędy dokonały zwrotu podatku bez konieczności wydawania decyzji, w przypadku pozostałych 31 była ona jednak już konieczna.

Dopłata albo Zwrot

Program Mieszkanie dla Młodych, przez ogół społeczeństwa jest kojarzony jedynie z perspektywy możliwości uzyskania dopłaty na zakup własnego mieszkania. Należy jednak przełamać ten stereotyp, ponieważ ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przewiduje także możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Mowa tu nie tylko o środkach wykorzystanych do budowy domu jednorodzinnego, ale także nadbudowy, rozbudowy czy przebudowy.

Jak uzyskać zwrot za materiały budowlane w programie MdM?

Warunek podstawowy, lecz nie ostateczny, być beneficjentem programu. O zwrot podatku za materiały możemy się ubiegać, jeżeli powierzchnia mieszkalna nie przekroczy odpowiednio: 75 m.kw. w przypadku lokalu mieszkalnego, lub 100 m.kw., jeżeli wniosek będzie dotyczył budowy domu jednorodzinnego. Dla rodzin wielodzietnych (posiadające trójkę dzieci lub więcej), są one w obu przypadkach wyższe o 10 m.kw.. Warto zwrócić uwagę, że wniosek o zwrot podatku, rejestrujemy w lokalnym urzędzie skarbowym do końca roku, w którym osoba fizyczna zacznie użytkować nieruchomość. Od momentu przyjęcia wniosku, fiskus ma 4 miesiące na wydanie decyzji. Jeżeli weryfikacja zakończy się pozytywnie, w terminie do 25 dni od jej podjęcia środki zostaną wypłacone podatnikowi. Kwota zwrotu części poniesionych kosztów na materiały budowlane, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, nie jest objęta podatkiem dochodowym.

Facebook