1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM 2014 – jakie będą limity powierzchni użytkowej?

MdM 2014 – jakie będą limity powierzchni użytkowej?

Mieszkanie dla Młodych to nowy rządowy projekt wsparcia młodych Polaków w nabyciu swojego pierwszego mieszkania. Jego wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2014 roku, mimo nieubłaganie zbliżającego się terminu projekt wciąż zawiera wiele niewiadomych, a kolejne poprawki są zgłaszane.

Klika słów o MdM

Podstawową wytyczną projektu jest pomoc młodym małżeństwom oraz osobom samotnym do 35 roku życiu w sfinalizowaniu zakupu swojego pierwszego mieszkania lub domu. Podstawowym warunkiem programu jest również to że lokum można kupić jedynie na rynku pierwotnym, natomiast sami zainteresowani nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym, zarówno obecnie jak i w przeszłości.

Program w swej istocie zakłada dofinansowania o zróżnicowanej wysokości, w zależności od stanu cywilnego interesantów oraz ilości posiadanych przez nich dzieci. Wynosi ono 10% dla osób samotnych oraz małżeństw bezdzietnych oraz 15% w przypadku gdy osoby wychowują co najmniej jedno dziecko. Wsparcie będzie udzielane poprzez dopłaty wkładu własnego podczas zaciągania kredytu, i może być udzielone tylko w przypadku gdy wysokość kredytu wynosi 50% wartości nieruchomości oraz gdy okres kredytowy jest nie krótszy niż 15 lat.

Limity powierzchni MdM

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zapoznać się również z limitami powierzchni lokali które biorą udział w projekcie. Mieszkania nie mogą być większe niż 75 m2, natomiast domy nie mogą posiadać więcej niż 100 m2 powierzchni użytkowej. Wyjątkiem od tej reguły może być przypadek gdy poprawka zgłoszona przez Platformę Obywatelską zostanie włączona do rządowej inicjatywy. Wówczas limity dla rodziny posiadającej co najmniej trójkę dzieci wzrastają do 85 m2 dla mieszkań oraz 110 m2 dla domów.

Proponowane przez rząd progi MdM są podobne do tych które brał udział w poprzednim projekcie mającym na celu wsparcie młodych osób. Rodzina na swoim, bo tak nazywał się poprzedni program pomocowy, oferował dofinansowanie do mieszkań nie większych niż 75 m2. Korzyścią natomiast jaką oferowało poprzednie przedsięwzięcie jest wielkość domów, których powierzchnia mogła wynosić nawet 140 m2.

Program Mieszkanie dla Młodych planowo zostanie wcielony w życie za nieco ponad 3 miesiące, choć wciąż trwają nad nim pracę, to daję on nadzieję wielu młodym osobom na spełnienie swoich marzeń o własnych czterech kątach. Czas pokaże czy zrewolucjonizuje on rynek mieszkaniowy i godnie zastąpi inicjatywę Rodzina na swoim. Tymczasem do sejmu trafiają wciąż nowe poprawki zarówno ze strony rządzącej jak i opozycji.

Facebook