1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MDM 2014 – propozycje limitów cenowych dla mieszkań

MDM 2014 – propozycje limitów cenowych dla mieszkań

Program Mieszkanie dla Młodych pomaga ludziom do 35 roku życia w zakupie pierwszego mieszkania lub w wybudowaniu domu. Nie każde mieszkanie wpasuje się jednak w limity cenowe określone przez MdM. Koszt 1 m2 nie może przekroczyć określonego pułapu, a wysokości te różnią się w poszczególnych województwach. Limity będą też się różnić między całym województwem a jego największym miastem.

Limity cen w województwach

Limity cenowe na terenie województw w całej Polsce na pierwszy kwartał 2014 plasują się następująco: województwo pomorskie 4 661,8 zł za m2, małopolskie 4 241,6 zł, lubuskie 3 933,6 zł, zachodniopomorskie 3 914,9 zł, śląskie 3 873,7 zł, opolskie 3 868,2 zł, wielkopolskie 3 866, 5 zł, dolnośląskie 3 865,4 zł, łódzkie 3 859,9 zł, warmińsko-mazurskie 3 724,6 zł, mazowieckie 3 670,7 zł, kujawsko-pomorskie 3 646,5 zł, podlaskie 3 512,3 zł, podkarpackie 3 251,1 zł, świętokrzyskie 3 072,2 zł i lubelskie z limitem 2 970,4 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Limity cen MdM

Limity MdM uzależnione są od lokalizacji nieruchomości, najwyższe znajdziemy w miastach wojewódzkich. Jak można byłoby się spodziewać najwyższy przewidywany limit cen MdM za metr kwadratowy w dużych polskich miastach znajdziemy w Warszawie, gdzie jego cena nie może przekroczyć 5 864,7 zł. Niżej plasują się odpowiednio Gdańsk 5 682,1 zł za m2, Poznań 5 604,5 zł, Łódź 5 031,4 zł, Kraków 4 894,5 zł, Wrocław 4 774 zł, Olsztyn 4 730,6 zł, Katowice 4 695,5 zł, Kielce 4 537,8 zł, Bydgoszcz i Toruń 4 439,6 zł, Szczecin 4 339,5 zł, Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 4 251,5 zł, Lublin 4 230,5zł, Białystok 4 225,1 zł, Opole 4 207 zł, Rzeszów 4 105,2 zł.

W przypadku gmin przyległych do dużych miast cena za metr kwadratowy uprawniająca do dopłaty ma najwyższy limit w okolicy Gdańska i wynosi 5 171,9 zł, natomiast najniższe możliwe ceny znajdziemy w okolicach Lublina, gdzie limit cen MdM za 1m2 nie może przekroczyć 3 564,5 zł. Limity w okolicach innych miast wojewódzkich wyglądają następująco: okolice Poznania 4 639, 8 zł, Krakowa 4 568 zł, Łodzi 4 445,7 zł, Warszawy 4 404,8 zł, Wrocławia 4 319,7 zł, Katowic 4 284,5 zł, Olsztyna 4 227,6 zł, Szczecina 4 127,2 zł, Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry 4 092,6 zł, Bydgoszczy i Torunia 4 043,1 zł, Opola 4 037,6 zł, Białegostoku 3 868,7 zł, Kielc 3 686,7 zł i w okolicy Rzeszowa limit ten wynosi 3 678,1 zł za m2.

Limity cen MdM zostały opracowane w oparciu dane o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych opublikowane przez BGK.

Facebook