1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w I kwartale 2014 roku!

MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w I kwartale 2014 roku!

pieniądze przeznaczone na dodatkową dopłatę mdm

W niniejszym artykule zostanie podjęty temat limitów cenowych nieruchomości w programie Mieszkanie dla Młodych (dalej MdM) w I kwartale 2014 roku. Mowa tu oczywiście o maksymalnej wartości za 1m2 w danym rejonie w określonym momencie. Jest to pierwsza taka publikacja od czasu, gdy 01.01.2014r. program MdM wszedł w życie! Zatem czytajcie uważnie!

Limity cenowe są aktualizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego co kwartał w związku, z czym konieczne jest systematyczne sprawdzanie naszej podstrony by na bieżąco korygować swoją wiedzę zgodnie z aktualnie panującą sytuacją. Cena nie jest zależna wyłącznie od czasu, niebagatelne znaczenie ma również lokalizacja, co zauważycie na poniższych zestawieniach. Granice cenowe różnią się w stolicy województwa, gminach otaczających stolicę, jak i pozostałych miejscach danego województwa.

Limity MdM 2014 – I kwartał

Jak łatwo dostrzec zdecydowanie najwyższy limit występuje w mieście stołecznym Warszawa (5864,7 zł), natomiast najniższy limit MdM ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1 m2 odczujemy w Rzeszowie (4105,2 zł). Różnica jest całkiem spora, albowiem na tylko jednym metrze kwadratowym limit różni się aż o 1 759 zł. Wydaje się to różnica wręcz abstrakcyjna w kontekście mieszkań z rynku pierwotnego, jednak ma to odzwierciedlenie w cenach nieruchomości w tychże lokacjach.

Limity MdM cenowe tworzone są w oparciu o kwartalne dane na temat wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego koszu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej nieruchomości.

Poniżej limity dla gmin przylegających do stolic województw.

Facebook