1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w II kwartale 2014 roku!

MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w II kwartale 2014 roku!

Zakończony I kwartał 2014 roku przyniósł za sobą wiele podsumowań i zmian. Tyczy to się głównie programu „Mieszkanie dla Młodych”, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów prowadzonym przez rząd w bieżącym roku. Mimo że projekt ten oficjalnie rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2014 r. to mamy do czynienia już z drugą ważną publikacją na jego temat – zmianą limitów cenowych w II kwartale.

Tak jak przewidywano, w większości przypadków Urzędy Wojewódzkie postanowiły o zwiększeniu średniego wskaźnika odtworzeniowego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. W prostszych słowach – projekt jest jeszcze bardziej opłacalny. Ci, którzy jeszcze nie zdecydowali się na złożenie wniosków są w jeszcze bardziej komfortowej sytuacji niż Ci, którzy zrobili to przed 1 kwietnia. Podwyższone limity nie tylko zwiększają dostęp do większej liczby nieruchomości, ale również wpływają na wyższą kwotę dofinansowania.

Dodatkowym atutem jest również spadek wysokości marży kredytów pobieranych przez bank. Wiążę się to z wzrostem instytucji uczestniczących w programie. Zmieniła się ona bowiem z dwóch do ośmiu. W jaki sposób wpływa tą na wysokość marży? Wyjaśnia to proste zjawisko – konkurencja. Rosnąca liczba podmiotów oferujących kredyty wymusza obniżkę marży w celu przyciągnięcia klientów. Można więc stwierdzić, iż osoby, które wstrzymały się z skorzystaniem z programu zyskują podwójnie.
Zmiany limitów przedstawione zostały na poniższym wykresie.

limity II kw 2014

Jak widać największe podwyżki wprowadzone zostały w województwie wielkopolskim. W przypadku Poznania wzrost wyniósł aż 275 zł/m2. W gminach sąsiadujących limity zwiększono o 354 zł, zaś w pozostałych miastach województwa podwyżka wyniosła 295 zł. Warto przypomnieć, iż pod względem liczby kredytów udzielonych w ramach programu MdM województwo wielkopolskie w I kwartale kształtowało się na drugim miejscu. Wprowadzone zmiany z pewnością pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój projektu w tym obszarze. Uzasadniona jest więc spekulacja, że to Poznań może być pretendentem do pierwszego miejsca w II kwartale. Wpływ na to może mieć brak podwyżek ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (zajmującego pierwsze miejsce pod względem liczby wniosków o kredyt w I kwartale). Powodem tego jest konsekwencja w trzymaniu się przyjętej zasady o tempie zmian, które ustalone zostało na półroczne. Wysoko prawdopodobne są więc duże zmiany limitów dla Gdańska w III kwartale 2014 roku.

Znaczne podwyżki odnotowane zostały również w Warszawie (262 zł), Wrocławiu (209 zł) czy Rzeszowie (232 zł). Zmiany te powinny mieć pozytywny wydźwięk wśród osób zainteresowanych programem. Mniej pocieszającą informacją jest niewielka obniżka limitów w województwach kujawsko-pomorskim oraz łódzkim.

Wszelkie zmiany limitów dotyczących nieruchomości znajdujących się na terenie gmin przylegających do miasta wojewódzkiego oraz na terenie pozostałych gmin województwa przedstawione zostały na wykresach poniżej.

Facebook