1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w III kwartale 2014 roku!

MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w III kwartale 2014 roku!

Już po raz trzeci podejmiemy temat limitów cenowych za 1 m2 nieruchomości w programie Mieszkanie dla Młodych (dalej MdM). Niedawno udostępnione najnowsze limity na III kwartał 2014r. wniosły sporo zmian, także jeśli jeszcze nie skorzystałeś z dobrodziejstw MdMu to zapraszamy do lektury.

Na podstawie bieżących analiz i zmian gospodarki Bank Gospodarstwa Krajowego co kwartał aktualizuje limity dostosowując dofinansowanie do aktualnych trendów cenowych na rynku nieruchomości. W wielu przypadkach możemy na takowych zmianach sporo zyskać, bowiem nieruchomości, które wcześniej nie łapały się w limicie dofinansowania, nagle mogą być w zasięgu naszej ręki, dzięki podniesieniu progu limitu cenowego za 1 m2.

Spójrzmy, więc na poniższe zestawienia, które przedstawiają obecne granice cenowe.

Limity MdM w stolicach województw w III kwartale 2014 roku

3 kw 2014 stolice

Jak łatwo dostrzec zdecydowanie najwyższy limit występuje niezmiennie w mieście stołecznym Warszawa (6126,9 zł), natomiast najniższy limit ceny nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 odczytujemy w Opolu (4213,0 zł). Różnica jest całkiem spora, albowiem na tylko jednym metrze kwadratowym limit różni się aż o 1 913,9zł. Różnica uwarunkowana jest średnimi cenami nieruchomości w poszczególnych miastach. Co więcej te dysproporcje cały czas rosną. W I kwartale amplituda tych kwot była mniejsza o ok. 200zł/m2.

Limity cenowe tworzone są w oparciu o kwartalne dane na temat wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego koszu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości.

Limity w gminach przylegających do stolic województw w III kwartale 2014 roku

3 kw 2014 gminy sasiadujace

Gdy weźmiemy się za interpretację limitów w gminach przylegających do miasta wojewódzkiego zauważamy zmianę na czele stawki. To w okolicach stolicy Wielkopolski limity są najwyższe, a wcześniej przodujące rejony Warszawy wypadły za podium na niechlubne 4. miejsce. Amplituda limitów, tym razem między Poznaniem a Lublinem dalej jest dość spora, albowiem wynosi ona 1 313 zł na jednym metrze kwadratowym powierzchni użytkowej nieruchomości.

Limity w pozostałych częściach województw w III kwartale 2014 roku

3 kw 2014 gminy pozostale1

Na zakończenie przedstawiamy poniżej, jak kształtuje się sytuacja limitów cenowych w pozostałych częściach województw.

Krótkie podsumowanie

Porównując obecne zestawienia limitów widzimy szereg zmiany w kolejności miast. Wcześniej najdroższy Gdańsk, wyprzedził Poznań. Holistycznie oznacza to wyłącznie, iż sytuacja jest dynamiczna, rynek deweloperski reaguje gwałtownie i zmiany są spore w poszczególnych częściach kraju. W Poznaniu obserwujemy wzrost dofinansowań, a z kolei w Gdańsku przeciwnie, obniżkę. Oznacza to tylko, że osoby zainteresowane MdM nie mogą spuścić sytuacji z oczu i stale muszą śledzić naszą podstronę z aktualnymi limitami cenowymi na terenie całej Polski: https://mdmprogram.com/informacje/jakie-sa-limity-mdm/.

Facebook