1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w IV kwartale 2014 roku!

MdM 2014 – sprawdź limity cenowe w IV kwartale 2014 roku!

Nastał ostatni, bo już IV kwartał 2014 r., a razem z nim kolejna aktualizacja limitów cenowych w programie Mieszkanie dla Młodych. Przygotowywanie dla Was przejrzystego i łatwozjadliwego przeglądu tychże aktualizacji, stało się już naszą małą tradycją. Podobnie jak w poprzednich kwartałach Bank Gospodarstwa Krajowego skorygował limity dostosowując je do zmian na rynku w ostatnim czasie.

Limity MdM w IV kwartale 2014 roku dla stolic województw

4 kw 2014 stolice

Jak łatwo dostrzec zdecydowanie najwyższy limit występuje niezmiennie w mieście stołecznym Warszawa (6583,1 zł), natomiast najniższy notowane nieruchomości w przeliczeniu na 1m2 odnajdujemy, nie gdzie indziej, jak w Opolu (3896,2 zł). Amplituda na jednym metrze kwadratowym to 2686,9 zł. Różnice w dofinansowaniach z kwartału na kwartał stają się coraz większe, co świadczy o zróżnicowaniu rynku nieruchomości na poszczególnych terenach Polski. W I kwartale amplituda tych kwot była mniejsza o ponad 900 zł/m2!

Limity cenowe tworzone są w oparciu o kwartalne dane na temat wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej nieruchomości.

Limity MdM w IV kwartale 2014 roku dla gmin sąsiadujących ze stolicami

4 kw 2014 gminy sasiadujace

Różnica brzegowa między wartością najmniejszą a największą limitów MdM, tym razem między Poznaniem a Opolem dalej jest dość spora, albowiem wynosi ona aż 1 306,4 zł na jednym metrze kwadratowym powierzchni użytkowej nieruchomości.

Na zakończenie przedstawiamy poniżej, jak kształtuje się sytuacja limitów cenowych w pozostałych częściach województw.

Limity MdM w IV kwartale 2014 roku dla pozostałych gmin

4 kw 2014 gminy pozostale

Porównując obecne zestawienia limitów do wcześniejszych, widzimy drobne zmiany w kolejności miast miast. Należy tutaj przede wszystkim zauważyć znaczące wzrosty dofinansowań w Olsztynie, nieproporcjonalne do wcześniejszych, jak i reszty średniego wzrostu całego kraju. Podkreślmy frazę „wzrostu całego kraju”, ponieważ średnio limity nieustannie rośną i tak też było w tym kwartale względem poprzedniego, jak i wcześniejszych. Oznacza to nie co innego aniżeli ogromny dynamizm i nierównomierny rozwój rynku nieruchomości w Polsce zależny od wielu czynników o których moglibyśmy przygotować oddzielny artykuł.

Facebook