1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM 2015 – sprawdź limity cenowe w I kwartale 2015 roku!

MdM 2015 – sprawdź limity cenowe w I kwartale 2015 roku!

Pierwszy kwartał 2015 roku to kolejne korzystne zmiany limitów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” – tym twierdzeniem z chęcią rozpoczęlibyśmy ten artykuł. Jednak sytuacja nie do końca tak się przedstawia. Co prawda zmiany były, lecz zgodnie ze wszelkimi oczekiwaniami nastąpiły one jedynie w województwie pomorskim.

Limity MdM w I kwartale 2015 roku dla miast wojewódzkich

limity MdM dla stolic województw w I kwartale 2015 roku

Odwrócenie trendu zmian

Zaskakujący wydaje się jednak typ zmian. Limity bowiem zostały nieznacznie obniżone. Biorąc pod uwagę, iż województwo pomorskie jest jednym z liderów pod względem liczby składanych wniosków w ramach programu MdM wygląda na to, że pracownicy urzędów wojewódzkiego, którzy są odpowiedzialni za wysyłanie poziomu kwot limitów do Banku Gospodarstwa Krajowego, uznali że czas trochę schłodzić rynek.

Aktualne limity dla gmin przylegających do miast wojewódzkich oraz pozostałych gmin województwa przedstawione zostały poniżej:

Limity MdM w I kwartale 2015 roku dla gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi

1 kw 2015 gminy sasiadujace

Limity MdM w I kwartale 2015 roku dla pozostałych gmin

1 kw 2015 gminy pozostale

Brak zmian, a prawidłowe funkcjonowanie programu

Czy brak zmian w limitach można uznać za negatywną prognozę dla potencjalnych beneficjentów programu „Mieszkanie dla Młodych”. Wydaję się że nie. Wygląda na to, iż limity zostały dostosowane do potrzeb panujących na danym rynku i nie ma potrzeby wprowadzania dalszych zmian na ten moment. Co więcej, kolejne zmiany mają nastąpić już ostatniego dnia marca 2015 roku. Wyjątek stanowią mieszkańcy województwa pomorskiego, gdzie zgodnie z prowadzoną tam polityką będą one wprowadzone dopiero w czerwcu.

W dalszym ciągu trwają oczekiwania na wprowadzenie w życie zapowiadanej już od jakiegoś czasu nowelizacji ustawy MdM. To ona mimo braku wzrostu w limitach może przyczynić się do znacznego zwiększenia możliwych do uzyskania dofinansowań i postawienia potencjalnych beneficjentów w jeszcze dogodniejszej sytuacji.

Aktualne limity MdM możesz sprawdzać na stronie: Jakie są limity MdM?

Facebook