1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM: podsumowanie pierwszego kwartału 2014 roku. Jest dobrze!

MdM: podsumowanie pierwszego kwartału 2014 roku. Jest dobrze!

Mieszkanie dla Młodych – projekt wdrożony w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, to kolejny rządowy program, który od samego początku budził i nadal budzi wiele kontrowersji. W obiegowej opinii można spotkać się z głosami twierdzącymi, iż jest on niesprawiedliwy z racji dostępności dopłat na poczet mieszkań pochodzących wyłącznie z rynku pierwotnego oraz stawiania przez program osób wielodzietnych w uprzywilejowanej pozycji. Mimo to program funkcjonuje i wydaje się cieszyć popularnością. Minęły pierwsze trzy miesiące funkcjonowania MdM na rynku więc nastał czas na podsumowanie.

MdM kontra rzeczywistość

Najbardziej istotną kwestią wydaje się liczba osób, która skorzystała z dofinansowania w ramach programu. Według danych opublikowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zaakceptowanych zostało 4 395 wniosków (ich łączna wartość opiewa na sumę około 100 mln zł). Należy jednak uwzględnić, iż z racji pierwszych miesięcy funkcjonowania program wymagał „dotarcia” w właściwym funkcjonowaniu na rynku, a jego popularność z pewnością powinna rosnąć.

Wzrostowi temu z pewnością sprzyja zainteresowanie płynące ze strony podmiotów, które mogą kredyt taki udzielić. Ich liczba zwiększyła się z dwóch do ośmiu, zaś kolejne deklarują chęć dołączenia do projektu. Przyrost liczby banków przyjmujących wnioski o kredyt w ramach programu MdM przyczynia się do wzrostu konkurencyjności co bezpośrednio przekłada się na spadek pobieranych marży, a to wpływa na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez kredytobiorców.

Skuteczność funkcjonowania programu nie jest jednak jednolita w całym kraju i zależna jest głównie od limitów cenowych ustalonych w danym województwie. Aby program mógł działać prawidłowo muszą one być dostosowane do danego rynku nieruchomości i cen panujących na nim. I tak możemy wyróżnić miasta, w których Wojewodowie odrobili swoją pracę domową podczas ustalania limitów i program cieszy się dużym zainteresowaniem (Gdańsk, Poznań), jak i te, w których dopuszczalne maksymalne ceny za metr kwadratowy powierzchni użytkowej nie odpowiadają temu co dyktuje rynek – Warszawa, czy Kraków.

Pocieszającym wydaje się fakt, iż limity te zostały szybko zaktualizowane i od początku II kwartału w większości zwiększone. Największy podwyżki miały miejsce kolejno w Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu. Nieznaczny spadek nastąpił w przypadku Bydgoszczy i Torunia. Tego samego nie można powiedzieć o Łodzi, gdzie maksymalną dopuszczalną kwotę za m2 obniżono aż o 134 zł.

Krótkie podsumowanie MdM

Czy dotychczasowe funkcjonowanie programu można uznać za udane? Ciężko określić jednoznacznie. Ułatwić to może porównanie do wprowadzonego w 2006 roku programu „Rodzina na Swoim”, którego celem również była pomoc w nabyciu pierwszej nieruchomości poprzez finansowanie przez państwo około połowy odsetek spłacanych przez pierwsze 8 lat kredytu. Pierwsze wnioski o kredyt napłynęły w roku 2007 i ich liczba wyniosła dokładnie 4001. Widać więc, iż MdM, mimo wielu niedociągnięć, już w pierwszym kwartale swojego funkcjonowanie poradził sobie lepiej niż jego poprzednik przez pierwszy rok. Fakt ten zdecydowanie napawa optymizmem. Biorąc pod uwagę również wszelkie badania przeprowadzone wśród analityków, które wskazują na wzrost limitów w następnych kwartałach możemy być pewni, że program będzie zyskiwał na popularności.

Facebook