1. Program MdM
 2. >
 3. Aktualności
 4. >
 5. Meldunek osoby trzeciej w mieszkaniu z dofinansowaniem

Meldunek osoby trzeciej w mieszkaniu z dofinansowaniem

rodzina

Warunki programu Mieszanie dla Młodych zostały tak zmodyfikowane, aby ułatwić dostęp do dopłaty jak największej liczbie zainteresowanych. Dzięki czemu zaczęliśmy wykorzystywać wszystkie środki, jakie były przeznaczone dla beneficjentów, co w pierwszych latach nie miało miejsca. Jednocześnie MdM musi się bronić przed osobami, które chciałyby użyć lokalu niezgodnie z przeznaczeniem. Jak ustawa podchodzi do meldunku? Kto może mieszkać w mieszkaniu zakupionym dzięki środkom z programu Mieszkanie dla Młodych?

Obowiązek meldunkowy w Polsce a MdM

Mimo zapowiedzi, przez problemy legislacyjne wydłużył się okres, w którym obowiązek meldunkowy miał zniknąć. Jednocześnie wprowadzono szereg ułatwień, które mimo że są ważne, nie rozwiązują problemu. I tak:

 • dane o adresie nie widnieją już na dowodzie osobistym, dzięki czemu zmieniając miejsce zamieszkania nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z wymianą dokumentu.
 • zniknęła kara finansowa z brak miejsca zameldowania.
 • wydłużył się czas na dopełnienie formalności z czterech do trzydziestu dni.
 • Co ciekawe, sam program Mieszkanie dla Młodych nie precyzuje tej kwestii, przez co nie nakłada na beneficjenta obowiązku meldunkowego w zakupionej nieruchomości. Dlatego można być zameldowanym np. czasowo w innym miejscu. Są jednak inne rzeczy, o których należy pamiętać, aby nie oddawać pieniędzy z dopłaty. Więcej w poradniku – jak nie utracić dofinansowania MdM.

  Kogo można zameldować w mieszkaniu zakupionym dzięki MdM?

  Winnym całej sytuacji i nieporozumień jest zapis w ustawie:

  „Art. 14. 1. W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:
  (…)
  2) wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,”

  Który bywał niestety źle interpretowany. Sęk w tym, że użyczenie mieszkania nie jest tożsame z meldunkiem. Dzięki czemu nie będzie powodowało utraty części dofinansowania. Jest to oficjalne stanowisko Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury. Meldunek nie ma nic wspólnego z prawem do nieruchomości. Użyczenie byłoby w przypadku, gdyby osoba trzecia zamieszkała w mieszkaniu sama.

  Meldunek współkredytobiorcy w mieszkaniu MdM

  Po wprowadzonych zmianach współkredytobiorcą kredytu hipotecznego z MdM może zostać każdy. Przez to otworzyła się droga do programu Mieszkanie dla Młodych dla osób, które nie są w oficjalnym związku małżeńskim. Wszyscy ci, którzy zdecydowali się wesprzeć kredyt, mogą zostać zameldowani w takim lokalu, zgodnie z tym, co pisaliśmy wcześniej. Wato pamiętać, że współkredytobiorca nie znaczy współwłaściciel. Przez co prawa do nieruchomości zostają po stronie osoby, która na siebie wzięła zobowiązanie i złożyła wniosek MdM.

  Kredyt MdM a ślub

  uśmiechnięta rodzina na tle pokojuNa szczęście pojawiły się wyjątki. Tylko w przypadku spadku i zawarcia związku małżeńskiego dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych nie zostanie nam odebrane, mimo zmiany charakteru własności nieruchomości.
  Dzięki formalizacji związku możemy ustanowić współwłasność nieruchomości. Co więcej współmałżonek może zostać dołączony do kredytu jako współkredytobiorcą. Trzeba będzie odwiedzić bank oferujący dofinansowanie MdM, w którym skorzystaliśmy z oferty. Wszystko w imię zasady:

  „małżonek współposiada majątek wspólny, wykonując uprawnienia płynące z praw majątkowych łącznych, wspólnych i niepodlegających żadnemu rozdzieleniu”

  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2011 r., I CSK 647/10..LEX nr 1027161

  Jasna sytuacja nie stawia młodych ludzi przed trudnym wyborem. Dzięki przepisom nie trzeba czekać maksymalnie pięciu lat na wygaśnięcie okresu ochronnego, żeby wziąć ślub.

  Meldunek wciąż jest istotny. Nie można o nim zapomnieć, będzie nam potrzebny przy formalnościach urzędowych czy kredytowych. Zmiany w odpowiedniej instytucji są na szczęście darmowe. O tym należy pamiętać szczególnie w sytuacji, gdy wraca się do kraju z zagranicy. Mamy nadzieję, że nasz poradnik rozwiał pojawiające się wątpliwości.

  Facebook