1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Nowelizacja MdM – sprawdź co się może zmienić w programie Mieszkanie dla Młodych!

Nowelizacja MdM – sprawdź co się może zmienić w programie Mieszkanie dla Młodych!

rodzina czyta artykuł na tablecie

Zakup pierwszego mieszkania to jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu młodych ludzi. Nie będzie żadnym odkryciem stwierdzenie, iż główną barierą są finanse. Na szczęście istnieją programy, które mają w tym pomóc. Obecnie działającym na rynku jest „MdM – Mieszkanie dla Młodych”. Program z pewnością zdobył uwagę zainteresowanych, zaś części z nich pomógł już w sfinalizowaniu transakcji. Co więcej, odnośnie programu docierają nowe, pozytywne informacje.

Już od dłuższego czasu pojawia się sporo rozmów o projekcie nowelizacji ustawy mającej zapewnić pomoc państwa w zakupie pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Mimo iż projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych, to możemy zapewnić, iż trwają intensywne prace legislacyjne mające zapewnić jak najwcześniejsze wprowadzenie go w życie.

Co się zmieni w MdM?

Biorąc pod uwagę działania podjęte przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju już dziś można wyróżnić szereg udogodnień, na które będziemy mogli liczyć.

Pierwszym z nich jest regulacja nabywania mieszkań wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wokół tych nieruchomości, stale krążą kontrowersje. Związane to jest z wyraźną niechęcią banków do udzielania kredytów na zakup tego typu lokali. Problemem ma być niemożność obliczenia wysokości kwoty dopłaty, gdyż bazuje ona na finalnej kwocie wyrażającej wartość mieszkania. Rozwiązanie stanowić ma wypłata przez bank dofinansowania jako ostatniej transzy na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. W sytuacji tej kupujący po podpisaniu umowy o budowę lokalu będzie zobligowany do wniesienia do spółdzielni wkładu budowlanego, będącego podstawą do uzyskania prawa własności mieszkania.

Druga ze zmian ma być jeszcze większa pomoc dla rodzin wielodzietnych. Kwota wsparcia w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci ma wzrosnąć do 20%, zaś w przypadku rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci do 25% wartości odtworzeniowej mieszkania (w obu przypadkach wskaźnik ten obecnie jest równy 15%). Wzrosnąć ma także powierzchnia mieszkania wyznaczająca wysokość maksymalnego wsparcia – z 50 m2 do 65 m2.

Kolejny aspekt nowelizacji dotyczyć ma zakresu osób, które dopuszczone są do kredytu razem z beneficjentem. Obecna forma ustawy nie zezwalała na zaciągnięcie kredytu przez na przykład narzeczeństwo. Do wspólnego kredytu mogli przystąpić jedynie członkowie najbliższej rodziny. Jest to więc duże ułatwienie dla osób pozostających w związkach nieformalnych. Brak jeszcze jednak ostatecznego rozwiązania kwestii przystąpienia osoby trzeciej do kredytu – możliwe, iż taka sposobność będzie istniała tylko w sytuacji braku zdolności kredytowej uczestnika programu.

Ułatwieniu ma ulec także uzyskanie wsparcia na zakup mieszkania, które powstało w wyniku przebudowy. Dotychczasowa ustawa jednoznacznie twierdziła, iż dofinansowaniem objęte mogą być tylko nieruchomości pochodzące z rynku pierwotnego. Nowelizacja zakłada umożliwienie zakupu mieszkań pochodzących z przebudowy. Warunkiem miało by być zaświadczenie stwierdzające samodzielność lokalu mieszkaniowego wydane przez starostę.

Zmiana numer pięć zakłada ułatwienie zakupu mieszkania od dewelopera, który również swoją inwestycję finansuje kredytem. Miało to by być dokonane poprzez wykreślenie warunku wypłaty dofinansowania tylko i wyłącznie po podpisaniu ostatecznej umowy kupna-sprzedaży.

Wprowadzone mają zostać także pomniejsze zmiany, które ułatwią i usprawnią korzystanie z MdM. Przede wszystkim wyjaśnić mają one wątpliwości związane z niektórymi warunkami programu jak definicja domu jednorodzinnego czy lokalu mieszkalnego, kwestii dofinansowań dla par wychowujących biologiczne dziecko jednego z małżonków, a także wynajmu części mieszkania nabytego w ramach programu.

MdM – program dla społeczeństwa

Z racji, że program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany jest dla ludzi młodych, więc także z nimi przeprowadzone zostały rozmowy o niezbędnych zmianach. I tak w ramach konsultacji społecznych ustalono, iż w szczególnych przypadkach możliwe będzie kupno mieszkania z rynku pierwotnego (obrót pomiędzy podmiotami gospodarczymi czy mieszkań sprzedawanych w ramach np. masy upadłościowej), a także zniesiony ma zostać warunek o zakupie pierwszego mieszkania w przypadku beneficjentów wychowujących przynajmniej trójkę dzieci.

Na koniec trochę mniej pozytywna informacja – wprowadzone zostaną sankcje, które dotyczyć mają spłaty części lub całości kredytu udzielonego w ramach MdM. Spłata ta nastąpić będzie musiała w ciągu pięciu lat od momentu nabycia mieszkania.

Czy nowelizacja zapewni idealne funkcjonowanie programu?

Jedno jest pewno, nowelizacja nie zapewni iż program będzie funkcjonował doskonale, jednak widać wyraźny pozytywny kierunek rozwoju tej ustawy i należy mieć nadzieję, że ten trend zostanie utrzymany. Co więcej, do Ministerstwa wpływają różne propozycje zmian jak wprowadzenie MdM na rynek wtórny, zmian wielkości powierzchni czy zniesienie ograniczeń wiekowych. Wszystkie potencjalne zmiany są rozważane przez Ministerstwo i istnieje możliwość włączenia ich do zapisów ustawy.

Aktualne warunki i informacje o MdM znajdziecie: Informacje o MdM.

Facebook