1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Nowelizacja ustawy MdM została przyjęta przez rząd

Nowelizacja ustawy MdM została przyjęta przez rząd

Sejm

3 marca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła zmiany w programie Mieszkanie Dla Młodych. Jednym z ważniejszych jej punktów jest fakt, że polepszy się sytuacja rodzin wychowującym troje lub więcej dzieci. W tej kwestii zniesiono limit wiekowy oraz wymóg dotyczący nieposiadania pierwszego mieszkania.

Co to oznacza dla rodzin wielodzietnych?

Plusem nowelizacji jest fakt, że rodziny wielodzietne, które mają mieszkanie, ale chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe i w tym celu nabyć większe, również będą mogły wziąć udział w programie Mieszkanie Dla Młodych. Zniesiony zostaje też wymóg dotyczący wieku (aktualnie limit wynosi 35 lat). Rodziny wielodzietne będą też mogły uzyskać większą kwotę dofinansowania wkładu własnego kredytu hipotecznego. W rodzinach, gdzie jest dwoje dzieci wskaźnik dofinansowania wzroście z 15 do 20%, w rodzinach, w których jest troje bądź więcej dzieci – z 15 do 30%. W ostatnim wariancie rodziny zwiększy się dofinansowanie powierzchni mieszkania z 50 do 65 m². Te wszystkie zmiany mogą prowadzić do znacznego zwiększenia kwoty dofinansowania

Jakie jeszcze zmiany przyjął rząd?

Do tej pory kredytobiorcą musiały być osoby spokrewnione ze sobą. Po nowelizacji ustawy nie ma tego wymogu. Kredytobiorcą może być dowolna osoba. Zwiększy to udział w programie MdM osób, które nie mają zdolności kredytowej oraz ułatwi proces wspólnego kredytowania w związkach partnerskich. Oprócz tego wzrośnie limit mieszkań, które dostępne będą w programie dzięki współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. W programie znajdą się też mieszkania, które powstały przez przebudowę czy adaptację. Jest jednak jeden haczyk. Jeśli kredytobiorca w czasie 5 lat od dnia, w którym ustanowiono bądź przeniesiono własność mieszkania, nadpłaci część albo całość kredytu przekraczającą przyznane wsparcie – będzie zmuszony do oddania części dofinansowania wkładu własnego.

Facebook