1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Nowy pomysł na stabilniejsze kredyty hipoteczne?

Nowy pomysł na stabilniejsze kredyty hipoteczne?

logo bank

Mimo, że prawie zapomnieliśmy już o kryzysie, jaki dotknął hipoteki, to MF woli nie ryzykować. Ministerstwo wciąż szuka nowych rozwiązań mających zminimalizować ryzyko kredytowe. Wciąż trwają konsultacje w sprawie kredytów o stałej stopie procentowej, a już pojawia się nowy sygnał. Czy wart jest uwagi?

Kolejne zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Ministerstwo Finansów szuka nowych pomysłów. Wiceminister Piotr Nowak zasugerował, że WIBOR ma za duży wpływ na kredyt hipoteczny. Jak wiemy, średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania na jaki banki pożyczają sobie pieniądze w Polsce ma istotne znaczenie dla wysokości pożyczki. Co więcej Warsaw Interbank Offered Rate jest współczynnikiem podatnym na różne zmiany. Może wpłynąć niekorzystnie na zobowiązanie, gdy rynek kredytów hipotecznych dotknie kryzys, a nawet chwilowe perturbacje.
Nowe rozwiązanie oczywiście przysługiwałoby już nowym kredytobiorcom. Zakłada zamianę WIBORu na stopę referencyjną NBP. W tym wypadku gwarantem stabilności miałby być Rada Polityki Pieniężnej, która jest odpowiedzialna za wysokość stóp procentowych w Polsce. Przez co oprocentowanie kredytu hipotecznego byłby bardziej przewidywalne, a w konsekwencji mniej ryzykowne dla kredytobiorców.
Do tej pory osoby, które skorzystały z rządowego dofinansowania z programu Mieszkanie dla Młodych nie odczuły zmian związanych z WIBOREM. Stabilna sytuacja makroekonomiczna wciąż sprzyja zaciąganiu kredytów hipotecznych. MdM cieszy się niesłabnącą popularnością.

Czy pomysł MF jest możliwy do zrealizowania?

Na początku Ministerstwo Finansów musiałoby zorganizować system emisji obligacji skarbowych, ale takich indeksowanych do stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. To da wymierny wskaźnik, czy banki są również zainteresowane podobnym rozwiązaniem. Jednak z obserwacji rynku jasno wynika, że wraz z rosnącą popularnością obligacji o stałej stopie oprocentowania powinno się wytężyć pracę nad kredytami hipotecznymi o stałej stopie procentowej.
Wszystko dlatego, iż WIBOR wydaje się zależy od wielu czynników, to i tak jest ściśle uzależniony od stopy referencyjnej NBP. Dlatego poddane pod wątpliwość jest zasadność takiego rozwiązania.

Tym bardziej, że po wcześniejszym sygnale zaczęły powstawać wyspecjalizowane banki. Już teraz zajmują się kredytami hipotecznymi, jednak nie na przewidzianą wcześniej skalę. Mowa tutaj o bankach hipotecznych, które mają prawo do emisji listów zastawnych. Rozwiązanie to umożliwia zapewnienie wieloletniego, stałego finansowania kredytu. Jednak nie do końca rozwiązuje problem, bo i tak koszty kredytu mogą się zmienić po 5, 7 albo dziesięciu latach. Co w konsekwencji obniża bezpieczeństwo, jednak zapewnia spokój podczas pierwszych lat spłacania zobowiązania.

Nowe pomysły obok szeroko dyskutowanej ustawy o kredytach hipotecznych to znak, że odpowiednie urzędy starają się trzymać rękę na pulsie. Oczywiście, nie da się przewidzieć wszystkich ewentualność, ale praca nad podniesieniem bezpieczeństwa kredytobiorców to słuszna droga. My będziemy informować o postępach legislacyjnych.

Facebook