1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Rekordowe zainteresowanie programem Mieszkanie dla Młodych 2015! (Podsumowanie roku 2015)

Rekordowe zainteresowanie programem Mieszkanie dla Młodych 2015! (Podsumowanie roku 2015)

2015 rok obfitował w rekordową liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie poprzez program Mieszkanie dla Młodych. Szczególnie jest to spowodowane nowelizacją ustawy o tym programie, która daje większe możliwości dla osób starających się o zakup mieszkania. Wyraźnie mogły to odczuć rodziny wielodzietne, ale wiele nowości zostało przygotowanych dla osób będących w nieformalnych związkach partnerskich jak i dla deweloperów.

Przede wszystkim ogromny sukces!

Od samego początku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ale końcówka 2015 roku przyniosła rekordowe składanie wniosków o dofinansowanie przez młodych Polaków. Od wejścia w życie nowelizacji ustawy programu MdM ilość wniosków w samym wrześniu wzrosła ponad dwukrotnie, a w październiku i listopadzie młodzi Polacy złożyli nawet po 5 tysięcy wniosków. Pula środków do wykorzystania na 2015 rok wynosiła 715 milionów złotych i do grudnia zostało wykorzystane 74% środków z tej puli.

Prognozy na 2016 rok?

Sukces programu osiągnięty w 2015 roku daje optymistyczne prognozy, jeśli chodzi o 2016 rok. Pula środków została zwiększona o 15 milionów, a więc wynosi 730 milionów złotych, ale już w grudniu 30% środków przeznaczonych na nowo rozpoczęty rok zostało zarezerwowane. Pomimo tak dużej ilości składanych wniosków, nie wydaje się, żeby do trzeciego kwartału 2016 roku pieniędzy na dofinansowania mogło zabraknąć. Problemu z wyborem jak najlepszych warunków dla kredytobiorcy też nie będzie, ponieważ doradcy współpracują z bankami, które również biorą udział w programie i szczegółowo znają ofertę każdego z nich.

Podsumowując program Mieszkanie dla Młodych w 2015 roku należy podkreślić, że ogromny sukces został osiągnięty dzięki nowelizacji ustawy, która przyczyniła się nie tylko do zwiększenia ilości wniosków, ale również do zwiększenia pomocy młodym Polakom w uzyskaniu korzystnych warunków w poszukiwaniu mieszkania idealnego dla ich rodziny.

Jeśli Ty zastanawiasz się nad wzięciem udziału w programie MdM, to już teraz skorzystaj z naszego kalkulatora MdM!

Facebook