1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Samotny rodzic w programie

Samotny rodzic w programie

Rodzice samotnie wychowujący dzieci stają przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest kupno mieszkania. Kredyt hipoteczny jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Często otrzymujemy pytania odnośnie dopłat MdM dla rodziców wychowujących dzieci w pojedynkę. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

1. Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. Czy do wyliczenia zdolności kredytowej wliczają się alimenty oraz 500+?
Będąc samotnym rodzicem musimy liczyć się z nieprzychylnym podejściem banków do naszej zdolności kredytowej. Wynika to z faktu, iż tylko jedna osoba generuje wpływy do domowego budżetu. W sytuacji kiedy straci pracę jej problem ze spłatą kredytu jest znacznie większy, niż w sytuacji kiedy mamy wsparcie finansowe w drugiej osobie. Często rodzice wychowujący dziecko mają nadzieję, że alimenty, które otrzymują od byłego małżonka są doliczane do dochodu podczas wyliczania zdolności kredytowej. Niestety nie.

Banki nie akceptują dochodów otrzymywanych z tego tytułu, jeśli alimenty przyznane są na dzieci. Ich opiekun tylko zarządza pieniędzmi w imieniu uposażonych, nie otrzymuje pieniędzy bezpośrednio dla siebie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy alimenty zasądzone są na samego małżonka. Wtedy mogą być wliczane jako jego dodatkowy dochód uwzględniany podczas wyliczania zdolności kredytowej.

Trochę inaczej sytuacja wygląda ze świadczeniem Rodzina 500+. Jednak w procesie udzielania kredytów hipotecznych banki uznają dochody stałe przez cały okres trwania umowy. I na tym etapie pojawia się problem – świadczenie 500 + ma charakter terminowy. Wypłacane jest przez czas określony, tzn. do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności, tymczasem kredyty hipoteczne udzielanie są nawet na 30 lat. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) daje zielone światło. Banki będą mogły uwzględniać środki uzyskane z tytułu „Rodzina 500 Plus” do obliczania zdolności kredytowej, dotyczy to jednak kredytów konsumenckich, które charakteryzują niższe kwoty oraz krótszy okres kredytowania. W przypadku kredytów hipotecznych sprawa nie jest już tak oczywista.

Zwykle zaciągając kredyt hipoteczny decydujemy się na umowę trwającą 20 lub nawet 30 lat, co jest jednoznaczne z tym, że świadczenie 500 Plus – ze względu na swój charakter – nie będzie wypłacane przez cały okres trwania umowy. Nadzór finansowy nie zamierza jednak wydawać w tej sprawie zalecenia i ostateczną decyzję pozostawia w kompetencji banków. W związku z tym warto dopytać się w bankach biorących udział w programie MdM, czy wyliczając zdolność kredytową biorą pod uwagę świadczenie 500+.

2. Samotnie wychowuję dwójkę dzieci. Starałam się o kredyt z dofinansowaniem rządowym, ale otrzymałam negatywną decyzję kredytową. W jaki sposób mogę zwiększyć swoją zdolność kredytową?
Zdolność kredytowa to kluczowa sprawa wpływająca na decyzję kredytową. Będąc samotnym rodzicem stajemy przed ogromnym wyzwaniem, aby bank nam zaufał. Dlatego często spotykamy się z sytuacjami, kiedy osoba wychowująca dziecko bez partnera decyduje się na kredyt z dodatkowym kredytobiorcą.

W odniesieniu do Art. 6 pkt 3 Ustawy MDM (link do ustawy znajdziesz tu: https://mdmprogram.com) : „Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)), do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.” Co ważne, dodatkowy kredytobiorca nie staje się właścicielem nabywanego mieszkania, a jedynie wspomaga naszą zdolność kredytową.

Kolejną możliwością zwiększenia swoich szans na kredyt z dopłatą jest posiadanie wkładu własnego. Oszczędności zawsze są mile widziane przez banki, ponieważ dobrze świadczą o nas jak o potencjalnym kredytobiorcy. Pamiętajmy także o tym, aby przed złożeniem wniosku o kredyt z dopłatą MdM w miarę możliwości spłacić swoje wszystkie zobowiązania, (raty, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe itd.), ponieważ znacząco obniżają naszą zdolność kredytową w procesie weryfikacji.

Facebook