1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć?

Z punktu widzenia banku, kredyt z dopłatą MdM nie różni się niczym od zwykłego kredytu mieszkaniowego. Wymaga kilku dodatkowych formalności, a wpłata wkładu własnego pochodzi od państwa. Na początku funkcjonowania programu, w związku z tym, że tylko dwa banki obsługiwały kredyt w programie MdM, koszty były znacznie wyższe niż normalnych usług bankowych. Wynikało to głównie z niepewności banków, co do ryzyka generowanego przez beneficjentów Mieszkania dla Młodych. Wysokie ubezpieczenie przekładało się na cenę kredytu. Jak to wygląda dziś?

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Z prawnego punktu widzenia, nie mamy bezwzględnego obowiązku ubezpieczania żadnego z zaciąganych kredytów. Banki mogą jednak określić zestaw warunków, jakie musimy spełnić przed podpisaniem umowy kredytowej, które obejmują z kolei konkretne rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego (w tym także kredytu z dopłatą MdM) stanowi dla banku, obok hipoteki, gwarancję zwrotu pożyczonych pieniędzy na wypadek naszej niewypłacalności. Do ubezpieczeń, wymienianych przez większość banków jako obowiązkowe należą:

  • Ubezpieczenie pomostowe: jest to dodatkowe zabezpieczenie kredytu do momentu prawomocnego wpisania hipoteki do księgi wieczystej. W tym przypadku mamy zazwyczaj podwyższone oprocentowanie kredytu od 1% do 2% w skali roku. Nie jest to koszt jednorazowy, płacimy wyższe raty do momentu wpisania hipoteki. Ubezpieczyciel narzucany jest przez bank.
  • Ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego: banki standardowo udzielają kredytu na pewną część wartości nieruchomości (najczęściej jest to 80%). Jeśli nie posiadamy własnych środków i dopłata z programu MdM również nie zaspokoi tych wymagań, bank może nam udzielić kredytu pod warunkiem ubezpieczenia tej nadwyżki. Decydując się na takie rozwiązanie musimy mieć świadomość, że sporo za takie udogodnienie zapłacimy;
  • Ubezpieczenie nieruchomości: chroni kredytobiorcę i bank przed zdarzeniami losowymi ( np. pożar, powódź itd.). Nieruchomość stanowi główne zabezpieczenie kredytu, bank wymaga więc, aby przez cały okres spłaty zobowiązania była ona objęta polisą. Możemy sami wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe.

Druga grupa ubezpieczeń, z którymi spotkamy się podczas ustalania warunków kredytu z dopłatą MdM to ubezpieczenia dobrowolne. Od nas zależy, czy z nich skorzystamy. Jednak często banki konstruują tak ofertę, że warto wziąć dodatkowe ubezpieczenie. Dzięki temu zmniejszymy koszty zobowiązania. Możemy spotkać się m.in. z:

  • Ubezpieczenie na życie: przy kredycie hipotecznym bywa obowiązkowe bądź dobrowolne. W wypadku śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel zobowiązany jest do uregulowania całości lub części pozostałej do spłaty. Ubezpieczenie na życie leży w interesie banku, ale zabezpiecza także przyszłość naszej rodziny.
  • Ubezpieczenie od utraty pracy: chroni beneficjenta MdM, kiedy na skutek utraty pracy przestaje być w stanie samodzielnie spłacać kolejne raty. W zależności od ubezpieczyciela okres wypłacania świadczenia wynosi od 6 miesięcy do roku.

Poza wymienionymi powyżej ubezpieczeniami możemy spotkać się z: ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa, ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Warto pamiętać, że poza ubezpieczeniem pomostowym i ubezpieczeniem od niskiego wkładu własnego we wszystkich pozostałych wypadkach możemy ubezpieczyć się indywidualnie lub skorzystać z oferty banku. Więcej o ubezpieczeniach kredytowych przeczytaj na stronie: ubezpieczeniekredytowe.pl. Korzystając z promocji bankowych zawsze podliczmy całkowite koszty np obniżonej prowizji a ubezpieczenia. Często okazuje się bowiem, że promocja wcale nią nie jest.

Jak wybrać ubezpieczenie do kredytu z dopłatą MdM?

W programie Mieszkanie dla Młodych kredyty obowiązują takie same zasady dotyczące ubezpieczeń, jak i zwykłych kredytów hipotecznych. Aby świadomie zdecydować się na zaproponowane przez bank ubezpieczenie, niezbędne będzie poświęcenie dodatkowego czasu i uwagi parametrom tych produktów. Dokładny opis zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Warto poprosić o nie doradcę i poświęcić czas na lekturę.

Należy pamiętać, że poszczególni ubezpieczyciele mogą interpretować zdarzenia ubezpieczeniowe na różne sposoby oraz wymagać różniącej się między sobą dokumentacji. Może się okazać, że bank na który się zdecydowaliśmy bierze udział w programie Mieszkanie dla Młodych, ale jednocześnie zobowiązani zostaniemy do ubezpieczenia, które będzie drogie, ryzykowne lub zupełnie niedopasowane do nas.

Facebook