1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Większe dopłaty Mieszkanie dla Młodych – zobacz ile możesz zyskać!

Większe dopłaty Mieszkanie dla Młodych – zobacz ile możesz zyskać!

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w ramach programu Mieszkanie dla Młodych budzi wśród potencjalnych zainteresowanych duże emocje. Szczególnie są to nadzieje o korzystnym zakupie swojego pierwszego „M”.

Znaczny wzrost dofinansowań!

Wiąże się to głównie z jednym aspektem tej nowelizacji, a mianowicie punktem mówiącym o zmianie powierzchni mieszkania, która wyznaczała by wysokość maksymalnego wsparcia. Docelowo miałaby zostać ona zwiększona z 50 m2 do 65 m2. Dlaczego punkt jest aż tak istotny? Zmiana ta wpłynie istotnie na wysokość maksymalnego dofinansowania. Na początek przeanalizujmy jak sytuacja zmieni się dla osób najczęściej uczestniczących w programie – bezdzietnych singli. Zmiany dopłat przedstawione zostały w poniższej tabeli:

dop 1

Jak widać na podstawie danych przedstawionych w tabeli wprowadzenie nowelizacji w znaczny oraz zdecydowanie pozytywny sposób wpłynie na sytuacje osób myślących o zakupie mieszkania. Dzięki zwiększeniu maksymalnego rozmiaru mieszkania objętego dofinansowaniem samotne, bezdzietne osoby będą mogły uzyskać nawet niespełna 9 tysięcy złotych dofinansowania więcej!

Czy może być lepiej?

Sytuacja prezentuje się jeszcze bardziej korzystnie w przypadku osób wychowujących dzieci. Zależnie od ilości posiadanych dzieci kwoty te zanotują jeszcze większy wzrost. I tak, w przypadku jednego dziecka wzrost dofinansowania MdM wyniesie od prawie 8 tysięcy złotych w przypadku Opola do 13,5 tyś. zł w Warszawie. W tym miejscu warto odnotować także wzrost mnożnika wartości odtworzeniowej mieszkania:

  • z 15% do 20% w przypadku posiadania dwójki dzieci;
  • z 15% do 25% w przypadku posiadania przynajmniej trójki dzieci.

W takiej sytuacji osoby wychowujące dwójkę dzieci mogą liczyć na zwiększenie kwoty dopłat nawet o przeszło 33 000 złotych! Zmiany we wszystkich miastach dla rodzin wychowujących dwójkę dzieci zostały przedstawione poniżej.

dop 2

Wzrost maksymalnej, dopuszczalnej powierzchni mieszkania do 65 m2 oznacza również wzrost wysokości kredytu, która zostanie spłacona po narodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka, gdyż zgodnie z ustawą jeżeli dziecko narodzi się w przeciągu 5 lat od nabycia nieruchomości spłata wynosić będzie 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Facebook