1. Program MdM
  2. >
  3. Jakie są limity MDM?
  4. >
  5. Limity MdM Wrocław dolnośląskie

Limity MdM Wrocław dolnośląskie

Wrocaw Stare Miasto wieczorem.Limity MdM nie są jednakowe dla całego kraju – są one różne dla poszczególnych województw. Należy także pamiętać, że w obrębie jednego województwa są one inne i uzależnione są od lokalizacji nieruchomości.

Limity MdM Wrocław są inne niż te w gminach sąsiadujących ze stolicą Dolnego Śląska. Odrębny limit ustalony jest także dla pozostałych gmin województwa. Wybierając nieruchomość, trzeba koniecznie pamiętać o powyższych zasadach, bo jeśli nie zmieścimy się w limitach, to nie otrzymamy dopłaty MdM.

Limity MdM dla województwa dolnośląskiego

Limity MdM rynek pierwotny

Limit ceny 1 m2

Wrocław – 5 344,35 zł

Gminy sąsiadujące z Wrocławiem – 4 687,38 zł

Pozostałe gminy – 4 030,40 zł

Limity MdM rynek wtórny

Limit ceny 1 m2

Wrocław – 4 372,65 zł

Gminy sąsiadujące z Wrocławiem – 3 835,13 zł

Pozostałe gminy – 3 297,60 zł

Jeśli już dzisiaj chcesz poznać wysokość swojej dopłaty, to już teraz uzupełnij nasz kalkulator MdM!

Facebook