1. Program MdM
 2. >
 3. Poradniki MdM
 4. >
 5. Budowa domu w programie Mieszkanie dla Młodych – nasz mały poradnik

Budowa domu w programie Mieszkanie dla Młodych – nasz mały poradnik

budowa domuIstnieją dwa rodzaje pomocy w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Pierwszym jest dofinansowanie MdM podczas zakupu mieszkania bądź domu od kogoś, kto postawił nieruchomość w ramach swojej działalności gospodarczej (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa). Drugim sposobem na otrzymanie dofinansowania w ramach projektu jest budowa domu. Oto kilka rad dotyczących drugiej opcji MdM.

W pierwszym przypadku, kiedy dążysz do kupna mieszkania lub domu od dewelopera bądź spółdzielni mieszkaniowej, musisz skorzystać z kredytu. Jego ostatnią częścią będzie dopłata wypłacana na konto dewelopera. Podczas kupna domu bądź mieszkania od wcześniej wymienionych instytucji, uczestnik projektu Mieszkanie dla Młodych otrzyma znaczne wsparcie finansowe. Tego typu kwoty sięgają często nawet ponad 100 tysięcy złotych. Jednak w takim przypadku mamy ograniczony dostęp ofert zaledwie do dużych miejskich ośrodków, w których pracują deweloperzy.

Co zrobić w przypadku chęci wybudowania własnego domu?

Jak wiadomo, jeśli w grę wchodzi budowa domu systemem gospodarczym, nie masz żadnego ograniczenia w kwestii lokalizacji. Poza tym możesz dostosować swój dom do własnych potrzeb. Niestety, zakres pomocy w tym przypadku jest o wiele mniejszy oraz dotyczy zaledwie zwrotu części opodatkowania za wybrane do budowy materiały. Możemy tu mówić, o kwocie do kilkunastu tysięcy złotych.

Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o dofinansowanie z MdM 2018 w celu budowy domu?

Głównym warunkiem, który musi spełniać osoba, która ubiega się o wsparcie finansowe w ramach projektu Mieszkanie dla Młodych jest fakt, że pozwolenie na budowę wydane zostało po 1 stycznia 2014 roku. Poza tym osoba taka nie może mieć ukończonego 36 roku życia (w roku, w którym pozwolenie na budowę domu zostało wydane – w przypadku małżeństw brany pod uwagę jest wiek młodszego małżonka). W przypadku osób fizycznych, mogą one jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, które ujęte są na fakturach wystawionych od dnia otrzymania pozwolenia na budowę domu (maksymalnie do dnia, do którego należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach projektu MdM).

Złożenie wniosku o zwrot części podatku VAT należy złożyć najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem przystąpiono do użytkowania. Termin ten nie może jednak przekroczyć 31 grudnia 2018 roku. Wniosek składany jest jednorazowo i obejmuje faktury wystawione od daty uzyskania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 roku.

Gdzie należy złożyć wniosek o zwrot części podatku?

Osoba fizyczna może złożyć wniosek w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskującego. Można dostarczyć go osobiście lub wysłać pocztą.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu VAT

Starając się o zwrot podatku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty. Oprócz wniosku, który można napisać odręcznie, należy przygotować:

 • kopie faktur za zakup materiałów budowlanych,
 • kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

Jak obliczyć wysokość zwrotu w ramach Mieszkania dla Młodych?

Wysokość zwrotu części podatku VAT w ramach MdM oblicza się za pomocą wzoru:

0,652 x wysokość zwrotu VAT przedstawiona na fakturze

Maksymalna jego wysokość wynosi:

0,12195 x 70 x cena 1 m2 (dostępna na stronie GUS; obowiązuje kwota właściwa dla kwartału sprzed złożenia wniosku).

Jeżeli zwrot VAT dotyczy osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, obliczona kwota dotyczy obojga małżonków.

Za jakie materiały można uzyskać zwrot?

Zwrot dotyczy materiałów, które do 30 kwietnia 2004 roku objęte były 7% VAT, a od 1 maja tego roku zostały opodatkowane 22% lub 23% podatkiem. Ich wykaz ogłaszany w obwieszczeniu ministra infrastruktury.

Jakie warunki musi spełniać beneficjent MdM przy budowie domu?

Ustawa przedstawia warunki, jakie spełnić musi osoba wnioskująca o zwrot części podatku VAT. Oto lista kryteriów:

 • musi mieć mniej niż 36 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego z małżonków (chodzi o wiek w chwili uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy); warunek nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci w chwili wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
 • osoba wnioskująca musiała kupić w okresie od 2 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku materiały budowlane przeznaczone do budowy domu jednorodzinnego, przebudowy pomieszczenia/ budynku niemieszkalnego na mieszkalny lub rozbudowy/ nadbudowy budynku na cele mieszkalne,
 • wnioskujący nie mógł być wcześniej, ani obecnie właścicielem innego mieszkania lub domu jednorodzinnego oprócz nieruchomości w ramach, której ubiega się o zwrot (nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci w chwili wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy),
 • w przeszłości ani obecnie nie przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci w chwili wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy).

Jakie kryteria musi spełnić wybudowana nieruchomość?

O zwrot części podatku VAT można się starać na nieruchomość:

 • dla której zgłoszenie budowy/ pozwolenie na budowę zostało wydane po 1 stycznia 2014 roku,
 • powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 m2 (w przypadku osób wychowujących co najmniej 3 dzieci w chwili wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy- 85 m2), natomiast domu jednorodzinnego 100 m2 (w przypadku osób wychowujących co najmniej 3 dzieci w chwili wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy- 110 m2).

Czy opłaca się sprzedać swoją posesję firmie budowlanej, zlecić jej budowę domu i odkupić nieruchomość?

Jak wiadomo, w programie nie ma wymogu, że dom musi być wybudowany przez dewelopera. Jest jedynie mowa o osobie, która buduje i sprzedaje nieruchomość w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Co to oznacza? Otóż, jeśli dom z działką będzie kupiony od lokalnej budowlanej firmy (jej status musi pozwalać na sprzedaż nieruchomości) to mamy podstawy do skorzystania z projektu Mieszkanie dla Młodych.

Można zastanowić się też nad tym, czy warto sprzedać swoją działkę firmie, która mogłaby na niej zbudować dom. Wtedy można odkupić posesję razem z nieruchomością przez zleceniodawcę.

Jednak, czy taki układ jest opłacalny? Czy są wady połączenia obu sposobów?

 1. Po pierwsze umowa taka nie daje niestety firmie pełnej gwarancji, że zamawiający odkupi nieruchomość. Może okazać się, że firma budowlana pozostanie ze skończoną inwestycją i będzie jej ciężką ją sprzedać (szczególnie w małych miejscowościach). Działa to w obie strony, ponieważ zamawiający także nie ma pewności, że firma, której zleca budowę domu nie zdecyduje o zapłaceniu wpisanej w umowę kary oraz sprzedaży domu innemu klientowi.
 2. Druga wadą takiego połączenia dwóch sposobów jest podatek VAT oraz podatek od czynności cywilno-prawnych, do których zapłacenia zobowiązane są firmy budowlane podczas zakupu działki.
 3. Znika natomiast kwestia dotycząca podatku od wzbogacenia podczas sprzedaży nieruchomości. Nie ma znaczenia czy odstąpienie nastąpi w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym kupno działki nastąpiło. Będzie to więc konsekwencja działalności gospodarczej, czyli nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Widać więc, że tego typu rozwiązanie – choć może potencjalnie przynieść korzyści – jest dosyć ryzykowne. Należy więc z dużą rozwagą podchodzić do tego typu – niekonwencjonalnych – czynności podczas budowy domu.

Facebook