1. Program MdM
 2. >
 3. Poradniki MdM
 4. >
 5. Jakie dokumenty są wymagane do kredytu mieszkaniowego w programie Mieszkanie dla Młodych?

Jakie dokumenty są wymagane do kredytu mieszkaniowego w programie Mieszkanie dla Młodych?

doradca finansowy kredytowyProgram Mieszkanie dla Młodych (dalej MdM) już pewien czas funkcjonuje na naszym polskim podwórku i każdy, przynajmniej kojarzy, jaki jest jego cel. Wielu z Was poważnie rozważa zakup nieruchomości i wie, jakie warunki trzeba spełnić, czy jakie limity cenowe obecnie w danym regionie trzeba zachować. Pójdźmy jednak o krok dalej, gdy już znajdziemy wymarzoną nieruchomość, mieszczącą się w programowych restrykcjach czeka nas proces pozyskiwania kredytu i dofinansowania (opisaliśmy go tutaj https://mdmprogram.com/banki-i-kredyty-z-mdm/kredyty). Musimy się również liczyć z koniecznością przygotowania paru formularzy i dokumentów, które będą podstawą do uzyskania przez nas finansowania.

Rynek wtórny a rynek pierwotny

Mimo sporych różnic między nieruchomościami z rynku wtórnego i pierwotnego, od ich ceny po limity, procedura pozyskiwania finansowania jest bardzo podobna. Banki nie wymagają dodatkowych dokumentów, innych niż przy standardowym kredycie hipotecznym.

Wymagane dokumenty dla banku

Gdy ubiegamy się o kredytowanie zakupu nieruchomości musimy się liczyć, iż wymagane od nas będą następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty/paszport)
 • W razie małżeństwa, dokument je potwierdzający (np. odpis aktu małżeństwa)
 • Dokumenty dokumentujące wysokość naszego dochodu (zależne od formy i miejsca zatrudnienia)
 • Dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości (zależne od miejsca i przedmiotu zakupu, np. odpis z księgi wieczystej, wycena nieruchomości)
 • Inne wymagane przez dany bank (pracownik banku w celu weryfikacji może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak np. dokumenty potwierdzające regularną spłatę innych zobowiązań)

Wymagane dokumenty do pozyskania dofinansowania z programu MdM

Poza formalnościami związanymi z pozyskiwanym przez nas kredyt, musimy się liczyć z kolejnymi krokami, które będziemy musieli przedsięwziąć, by uzyskać dofinansowanie do wkładu własnego. Poniżej przedstawiona została lista dokumentów wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do którego będziemy musieli się zwrócić celem otrzymania dopłaty ze środków Funduszu Dopłat.

Obowiązkowe:

 • Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego

Często wymagane i zalecane przez banki:

 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową – zabezpieczenie roszczeń z tytułu zwrotu finansowego wsparcia. (Podpisywane przy umowie, nie musimy martwić się tym przy składaniu wniosku)
 • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz BGK z powodu obowiązku zwrotu dopłaty do kredytu (podpisywane przy umowie kredytu, również niewymagany przy składaniu wniosku)
 • Wniosek o dodatkowe wsparcie w formie spłaty części naszego kredytu. (Dokument składany, gdy spełniamy warunki otrzymania dodatkowego wsparcia, dopiero po przeniesieniu już własności nieruchomości na nas)
 • Inne oświadczenia i zobowiązania beneficjenta programu.

Różnice między bankami

Często dane banki różnią się pod względem wymaganych dokumentów. Nierzadko kryteria w tym samym banku zmieniają się na przełomie krótkiego okresu w wyniku zmiany polityki w instytucji naszego kredytodawcy. Dlatego zachęcamy do dokładnego zapoznania się z warunkami kredytowania bezpośrednio w danym banku, w którym zamierzamy pobrać kredyt z dopłatą MdM.

Mimo sporego zestawu dokumentów i oświadczeń, które są od nas wymagane, nie powinniśmy się bać, bo nie taki diabeł straszny. Te wszystkie groźnie brzmiące oświadczenia, to standard w obecnych czasach, mający zagwarantować bankom i innym instytucjom bezpieczeństwo w razie braku spłat.

Facebook