1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Rekordowy I kwartał w hipotekach dzięki rządowemu wsparciu

Rekordowy I kwartał w hipotekach dzięki rządowemu wsparciu

więcej kredytów hipotecznych z MdM

W styczniu bieżącego roku pieniądze przeznaczone na MdM 2017 rozeszły się w mgnieniu oka, wystarczył miesiąc. Gdy zabrakło wymienionych środków, przyszli beneficjenci zainteresowali się MdM 2018. Dobre wyniki programu przełożyły się na sukces deweloperów i banków. Czternaście instytucji finansowych oferowało kredyt hipoteczny w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Sposób, w jaki program MdM wpływa na ilość zaciąganych zobowiązań widać, porównując ze sobą odpowiednie kwartały. Pierwszy, 2017 roku przyniósł prawie 20% wzrost liczby udzielanych kredytów hipotecznych w zestawieniu z IV 2016 roku. By sprawdzić, czy wyniki są lepsze, niż rok wcześniej musimy się cofnąć do pierwszych miesięcy 2016. Wtedy udzielono 44 735 kredytów hipotecznych na łączną sumę 9 miliardów 433 milionów złotych. W styczniu, lutym i marcu 2017 roku natomiast 50 238, o wartości 11 010 mln. zł. Oba wskaźniki wzrosły o prawie 9%! Co ciekawe, średni, zaciągnięty kredyt rok temu sięgał 210 863 złotych, obecnie decydowaliśmy się o cztery procent droższy – 219 156 zł.

Wyniki MdM

W przedstawionych wyżej statystykach nie można zmarginalizować roli programu Mieszkanie dla Młodych. Z dopłat skorzystało w I kwartale 2017 roku 14 893 osób, a umowy podpisało natomiast 18 098 zainteresowanych. Z czego do tej pory wypłacono dofinansowań na sumę 414 400 000 złotych, a łączna kwota udzielonych kredytów to 2 491 800 000 zł. To praktycznie 1/3 wszystkich kredytów i ponad 22% kwoty zobowiązań. Średnia, udzielona dopłata wyniosła 27 825 złote. Ile mogłaby wynieść w Twoim przypadku? Sprawdź kalkulator MdM, dowiesz się, ile możesz zyskać!

Jaki kredyt hipoteczny wybieramy najchętniej?

Prawie połowa, około 44% wszystkich umów kredytowych była z 80% LTV (wartość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości). 1/3 umów mieściła się w przedziale 50 -80%. Pozostałe, z wysokim wkładem własnym, to praktycznie 25% puli.
63% procent z nas chce spłacić kredyt hipoteczny w przeciągu 25 -35 lat, 1/4 osób zaciągnęła kredyt na 15 – 25, a około 10% wybrało 15 lat.
Zestawienia pokrywają się w dużej mierze z tymi, wymaganymi przez ustawę o programie Mieszkanie dla Młodych. Kredyt w ramach MdM musi być zaciągnięty w złotówach, z maksymalnym wkładem własnym na poziomie 50% i na minimum 15 lat.

Obserwowany wzrost nie ma charakteru spekulacyjnego. Niskie stopy procentowe, malejące bezrobocie i wzrost wynagrodzeń zachęcają do inwestowania. Mieszkania i domy zawsze były uważane za dobre i pewne zabezpieczenie środków, gwarantujące stabilność i zysk.

Facebook