1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Rząd przyjął ustawę o MDM – Mieszkanie dla Młodych już od 2014 roku!

Rząd przyjął ustawę o MDM – Mieszkanie dla Młodych już od 2014 roku!

podpis

Ustawa z dnia 27 września 2013 roku dotycząca Mieszkania Dla Młodych została przyjęta przez rząd. Wejdzie w życie już 1 stycznia 2014 roku!

Program MdM ma zastąpić dotychczasową Rodzinę na swoim. Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2014 roku single, małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci będą miały okazję otrzymać wsparcie od państwa otrzymując dofinansowanie wkładu własnego. Zrealizowane ono zostanie podczas wypłaty kredytu.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zapomogę?

Głównym jest wiek – do 35 roku życia (w małżeństwach brany pod uwagę jest wiek młodszego małżonka, osoby wychowujące minimum 3 dzieci – limit wiekowy nie dotyczy). Poza tym, osoby ubiegające się o dofinansowanie muszą zakupić lokal mieszkalny do 75 m kw. lub domu jednorodzinnego do 100 m kw., albo, w przypadku nabywcy wychowującego minimum trójkę dzieci, odpowiednio do 85 m kw. i 110 m kw. na runku wtórnym bądź pierwotnym. Ważne jest też wzięcie kredytu na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat. Nie można również być właścicielem innego mieszkania, również w przeszłości (punkt ten nie dotyczy osób, które wychowują minimum trójkę dzieci). Ostatni warunek dotyczy osób do 36. roku życia (w małżeństwach decyduje wiek młodszego małżonka), które podejmą budowę własnego domu metodą gospodarczą. Będą one mogły uzyskać częściowy zwrot VAT za wszystkie materiały budowlane.

Jaka jest wysokość zapomogi?

Wysokości wsparcia MdM uzależnione są od kilku czynników. Osoby samotne bądź bezdzietne rodziny mogą liczyć na 10 % dofinansowania ze strony państwa. Małżeństwa czy osoby samotnie wychowujące dzieci mogą otrzymać już 15%. W obu przypadkach istnieje bariera zapomogi do 50 metrów kwadratowych mieszkania. Jednak osoba korzystająca z programu Mieszkanie Dla Młodych, której urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko ma możliwość zwrócić się z prośbą o dodatkowe 5 % dofinansowania. Wnioski należy wtedy składać w okresie 6 miesięcy od dnia narodzin bądź adopcji dziecka.

Aktualne warunki dofinansowania prezentujemy tutaj.

Facebook