1. Program MdM
  2. >
  3. Informacje o MdM
  4. >
  5. Jakie są warunki dofinansowania?

Jakie są warunki dofinansowania?

Program MdM to szansa dla młodych ludzi, którzy chcą zrealizować swoje marzenie o własnych czterech kątach. By mieć szansę na uzyskanie dofinansowania, należy spełnić wymogi stawiane przez rządową ustawę. Nie są one bardzo restrykcyjne, dlatego naprawdę warto rozważyć możliwość zapisania się do programu.

Najważniejszymi elementami w układance programu MdM są beneficjenci oraz nieruchomości, które mają być zakupione lub wybudowane. Ustawa precyzuje, jakie warunki muszą być spełnione, by z sukcesem otrzymać dopłatę do kredytu mieszkania lub domu.

Warunki dofinansowania MdM 2017 i MdM 2018

Beneficjent MdM

Program został stworzony z myślą o młodych ludziach, dlatego też o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia (z drobnym wyjątkiem), które są singlami lub pozostają w związku małżeńskim. Beneficjenci nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości (domu lub mieszkania). Więcej na na stronie banków biorących udział w MdM

Warunki kredytowe

W programie mogą brać udział osoby, które zdecydują się na kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Minimalny okres wymagany przez ustawodawcę to 15 lat. Beneficjent musi także wziąć kredyt, który będzie finansował przynajmniej 50% wartości nieruchomości.

Rodzaj nabywanej nieruchomości

Początkowo z programu MdM mogły skorzystać tylko osoby, które chciały zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Kolejne nowelizacje rozszerzały ten zakres. Obecnie można zakupić mieszkanie z rynku wtórnego od osoby fizycznej lub prawnej, firmy, spółdzielni, licytacji komorniczej. Dopłatę otrzymają osoby, które chcą zakupić dom jednorodzinny. Więcej: tu

Metraż nabywanej nieruchomości

Ustawa o MdM określa także jaki metraż powinna mieć nabywana nieruchomość. Wpływ na powierzchnię ma nie tylko rodzaj nieruchomości, ale również profil beneficjenta. W przypadku osób i związków bezdzietnych oraz osób i związków z dwójką dzieci metraż wynosi: 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego. Związki oraz osoby samotne z co najmniej trójką dzieci mają metraże o 10 m2 większe dla każdego rodzaju nieruchomości.

Limity dopłat

Limity dopłat MdM to bardzo ważny warunek rządowego programu – nabywana nieruchomość musi mieścić się w ściśle określonym zakresie. Co to właściwie ten limit? Otóż jest to nic innego jak maksymalna kwota za metr kwadratowy nieruchomości. Warto pamiętać, że limity są zmieniane co kwartał i są różne dla poszczególnych obszarów oraz dla rodzajów nieruchomości. Więcej na stronie: Jakie są limity MdM?

Banki w MdM

By uzyskać dofinansowanie MdM należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami o kredyt. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie banki działające na polskim rynku zgłosiły do rządowego programu. Obecnie kredyty z dopłatą MdM oferuje czternaście banków. Warto przed złożeniem dokumentów do instytucji finansowej sprawdzić, czy bierze ona udział w programie – więcej znajdziesz tutaj

Facebook