1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Trwają prace nad programem Mieszkanie dla Młodych – znamy pierwsze warunki!

Trwają prace nad programem Mieszkanie dla Młodych – znamy pierwsze warunki!

Sejm

Po zakończeniu w 2012 roku programu Rodzina na Swoim jego następcą jest Mieszkanie dla Młodych. 14 maja 2013 roku rząd przyjął projekt ustawy programu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. i ma trwać do 30 września 2018 roku. Mieszkanie dla Młodych będzie skierowane do osób w wieku do 35 lat, lub małżeństw, w których chociaż jedno z partnerów nie ukończy 35 roku życia. W programie mogą wziąć udział zarówno małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci, jak i osoby samotne. Osoby, które ukończyły 35 rok życia będą mogły zaciągnąć kredyt jedynie do końca danego roku kalendarzowego. Warunkiem przyznania kredytu jest również nie posiadanie jakiejkolwiek nieruchomości, która mogłaby służyć, jako samodzielny lokal.

Program Mieszkanie dla Młodych wspiera jedynie kredyty hipoteczne zaciągane na zakup mieszkań z rynku pierwotnego. Osoby starające się o kredyt nie mogą być właścicielami innego mieszkania, a nieruchomość, w związku z którą chcą skorzystać z dopłaty, musi być ich pierwszym mieszkaniem. Mieszkanie musi również spełniać określone wymogi metrażowe. Wielkość mieszkania nie może przekroczyć 75 m2, a dopłatą zostanie objęte jedynie 50 m2. Limitem objęta jest również cena za 1 m2 powierzchni użytkowej i według zasad programu nie możne ona przekroczyć średniej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Wysokość dopłaty MdM do kredytu hipotecznego będzie się wahać od 10 do 30 procent ceny mieszkania. Dopłata podstawowa, która będzie stanowić 10 procent, będzie wypłacana jednorazowo. Na większe dopłaty mogą liczyć rodziny z dziećmi, w tym przypadku dopłata wzrośnie o 5 procent. W przypadku, gdy w ciągu pięciu lat od zawarcia umowy w rodzinie pojawi się kolejne dziecko, lub dzieci, dopłata wzrośnie o kolejne 5 procent. Maksymalnie można uzyskać dodatkowe 20 procent dopłaty.

Mieszkanie zakupione w ramach projektu MdM może zostać sprzedane po upływie 5 lat od zakupu. Jeżeli kredytobiorca sprzeda lub wynajmie mieszkanie przed upływem 5 lat będzie zmuszony zwrócić proporcjonalną część podstawowej dopłaty. Wsparcie z tytułu posiadania dzieci nie zostanie odebrane.

Facebook