1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Z programu MdM skorzystało ponad 55 tys. beneficjentów!

Z programu MdM skorzystało ponad 55 tys. beneficjentów!

rodzina

W roku 2016 został pobity rekord MdM – wszystkie środki na bieżący rok zostały zarezerwowane jeszcze w I kwartale. Łącznie, od 1 stycznia 2014 roku, z rządowego wsparcia skorzystało ponad 55 tys. kredytobiorców.

W marcu 2016 roku BGK ogłosił, że zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków o dopłatę MdM. Niestety w tym roku, już nikt nie skorzysta z programu i nie pozostało nam nic innego, niż pokusić się o małe podsumowanie.

W obecnym roku złożono 27.894 wniosków o dopłatę – tylko 15 marca, w dniu ogłoszenia wstrzymania programu, liczba ta wyniosła ok. 5 tys. Dla porównania w 2014 roku złożono trzykrotnie mniej próśb o dofinansowanie. Taki stan rzeczy nie powinien dziwić, gdyż warunki MdM nie są zbyt restrykcyjne.

Od 1 stycznia do 31.03.2016 roku w programie MdM zostało łącznie zawartych 55.013 umów na kwotę 1 mld 343 mln zł. Kredytobiorcy skorzystali z ofert 14 banków. Największym zainteresowaniem dopłata cieszyła się w województwie mazowieckim – zawarto 9.017 umów, w wielkopolskim – 7.780 umów oraz w pomorskim 7.164 umów. Najmniejsze zainteresowanie rządowym dofinansowaniem wykazali mieszkańcy z województwa opolskiego (tylko 602 umowy), świętokrzyskiego (715 umów) oraz podkarpackiego (1.113 umów).

Na szczęście program MdM nie kończy się na 2016 roku – nadal można składać wnioski o MdM na kolejne lata. Według informacji przekazanych przez BGK na 2017 rok złożono 3.120 wniosków (wykorzystano już 12,02% limitu), natomiast na 2018 rok wpłynęło 36 wniosków (zarezerwowano 0,12% limitu).

Wszystko wskazuje też na to, że w 2017 i 2018 roku, program będzie się cieszył nadal wielkim zainteresowaniem, dlatego już teraz warto zapisać się na MdM!

Facebook