1. Program MdM
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Jakie zmiany w Mdm w 2014 roku?

Jakie zmiany w Mdm w 2014 roku?

uśmiechnięta rodzina na tle pokoju

MdM, czyli projekt Mieszkanie dla Młodych oficjalnie zaczął funkcjonować 1 stycznia 2014 roku. Program ma na celu pomoc młodym osobom w zakupie mieszkania. Po uwzględnieniu pewnych ograniczeń pozwala on na nabycie nieruchomości i skorzystanie z dofinansowania na ten cel. Główne restrykcje to:

  • rozmiar mieszkania;
  • cena mieszkania;
  • pochodzenie – koniecznie rynek pierwotny.

Szczegółowe warunki funkcjonowania programu możesz znaleźć na naszych stronach: Co to jest MdM?, Jakie są warunki dofinansowania?

MdM a polskie realia

Szlachetna idea projektu szybko jednak spotkała się z bolesną rzeczywistością, na szczęście fakt ten nie pozostał obojętny władzom i tak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podjęło pracę na nowelizacją ustawy „Mieszkanie dla Młodych”. Działania te, mają na celu wyjaśnienie w szczególności dwóch aspektów, sprawiających problem już od pierwszych dni funkcjonowania programu.
Pierwsza kwestia wiąże się z klientami, którzy chcą kupić od dewelopera gotowe mieszkanie. Według ustawy dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania od państwa przekazywane jest kolejno przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poprzez bank komercyjny na rachunek bankowy dewelopera jako ostatnia transza płatności. Ta z kolei może być przekazana dopiero po podpisaniu umowy końcowej – zatwierdzającej przeniesienie własności. Sytuacja jednak komplikuje się w przypadku, gdy inwestor finansował budowę korzystając z kredytu. Kredytujący bank w celu zabezpieczenia swoich roszczeń ustanawia hipotekę na finansowanej nieruchomości. Problem pojawia się w momencie, gdy bank udzielający kredytu w ramach projektu MdM pragnie zabezpieczyć się w ten sam sposób. Wiążę się on z tym, iż developer z reguły przenosi prawo własności lokalu dopiero po wpłacie całości zapłaty, zaś bank nie może dokonać wypłaty ostatniej transzy płatności przed przeniesieniem tych praw.

Problem ten stawia obie strony transakcji w sytuacji patowej, na którą wciąż nie ma rozwiązania. Jedną z pierwszych propozycji stanowi specjalna promesa – zaświadczenie wystawiane przez bank kredytujący na wniosek klienta informujące o tym iż środki z programu MdM zostały danej osobie przyznane oraz, że zostaną one wypłacone po przeniesieniu własności. Pomysł teoretycznie prosty i skuteczny. Pozostaje kwestia akceptacji takiego rozwiązania przez firmy deweloperskie.

Druga kłopocząca kwestia powiązana jest z działalnością spółdzielni mieszkaniowych, które w celu sfinansowania inwestycji pobierają od swoich klientów wkład pieniężny. Wkład ten ustalany jest na podstawie szacunkowych kosztów budowy. Jednakże, ograniczenia związane z programem MdM wymuszają na kupującym, aby koszt zakupu był znany już w momencie składania wniosku o kredyt, gdyż na jego podstawie określa się czy dana inwestycja mieści się w limitach. Rozwiązanie tego problemu wydaję się być bardziej skomplikowane, gdyż BGK rezerwuje określoną kwotę już w chwili wnioskowania o kredyt. Zapewnienia spółdzielni o braku fluktuacji kosztów niestety nie są akceptowane.

Jak doskonale widać, mimo dobrej idei, program Mieszkanie dla Młodych nie jest jeszcze doskonały i wymaga on niezbędnych poprawek. Czy nowelizacja wejdzie w życie? Możliwe, iż wraz z upływem czasu funkcjonowania projektu zostaną wykryte inne defekty i zostaną one poprawione wraz z wymienionymi powyżej. Ciężko jednoznacznie stwierdzić jak kształtować będzie się przyszłość programu, jednak sytuacja będzie przez nas na bieżąco monitorowana.

Facebook